การทำบัตรประชาชน สามารถทำได้ที่ไหนบ้าง ใช้เอกสารอะไร เรื่องกฎหมายใกล้ตัวที่ควรรู้ !

ทำบัตรประชาชนใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ทำนอกเขตได้ไหม จะไปทำวันเสาร์ได้หรือเปล่า แล้วถ้าบัตรหาย บัตรหมดอายุ ต้องไปทำใหม่ภายในกี่วัน กฎหมายสำคัญที่เราควรศึกษา

 

 

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการที่คนไทยทุกคนต้องพกติดตัวไว้ เพราะนอกจากจะใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนแล้ว ก็ยังใช้ในการขอรับบริการหรือติดต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยนะคะ แต่ทว่าบางคนอาจเผลอทำบัตรประจำตัวประชาชนหาย หรือบัตรหมดอายุไป เลยต้องไปทำใหม่ และอาจสงสัยว่า หากจะไปทำบัตรประชาชนใหม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง จำเป็นต้องไปทำที่ว่าการอำเภอในเขตที่อาศัยอยู่หรือไม่ แล้วสามารถไปทำวันเสาร์ได้ไหม เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชนมาบอกกันตรงนี้ค่ะ

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

1. มีสัญชาติไทย
2. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
3. มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ (อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีอายุเกิน 70 ปี จะขอทำบัตรประชาชนก็สามารถทำได้)

ใครคือผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

1. สมเด็จพระบรมราชินี
2. พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป
3. ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช
4. ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
5. ผู้อยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย
6. บุคคลซึ่งกำลังศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ และไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้

ทั้งนี้ บัตรประจำตัวประชาชนมีอายุใช้ได้ 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกบัตรไปจนครบ 6 ปีบริบูรณ์ ซึ่งถ้าวันที่บัตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ไม่ตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตร ให้นับระยะเวลาต่อไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรในปีนั้นหรือปีถัดไป

แต่หากผู้ถือบัตรมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ แต่บัตรยังไม่หมดอายุ สามารถใช้ต่อไปได้จนตลอดชีวิต

 

ทำบัตรประชาชนที่ไหน วันเสาร์ ทำได้ไหม

หากใครจะทำบัตรประชาชนใหม่ ไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ก็ได้นะคะ เพราะสามารถไปยื่นเรื่องขอทำบัตรใหม่นอกเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยได้ ณ สถานที่ต่อไปนี้

1. สถานที่ราชการ เช่น สำนักงานเขต, ที่ว่าการอำเภอ, สำนักงานเทศบาล, สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง, สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนคนไทยในต่างประเทศสามารถขอทำบัตรประชาชนได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

โดยจะให้บริการในวัน-เวลาราชการ แต่สำนักงานเขตบางแห่งอาจเปิดให้บริการในวันเสาร์ด้วย ซึ่งต้องสอบถามไปยังสำนักงานเขตที่เราต้องการไปทำบัตรประชาชนก่อน เพราะบางแห่งจะเปิดให้บริการเฉพาะครึ่งวันเช้าเท่านั้น

2. จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎร เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย ทะเบียนประวัติ และบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยปัจจุบันเปิดให้บริการตามจุดต่าง ๆ คือ

– สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต ภายในสถานีรถไฟฟ้า โทร. 02-2725346
– สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม บริเวณทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสยามกับห้างสรรพสินค้าพารากอน โทร. 02-2500125-6
– สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ ภายในสถานีรถไฟฟ้า โทร. 02-6635203-4
– สถานีรถไฟฟ้า BTS อุดมสุข บริเวณทางเดินก่อนเข้าภายในรถไฟฟ้า โทร. 02-3993499
– สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ บริเวณทางเดินก่อนเข้าภายในรถไฟฟ้า โทร. 02-4401604

เวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00 น. ส่วนวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 10.00-18.00 น. (หยุดพักกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.)

 

นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการตามสถานที่สำคัญและห้างสรรพสินค้า คือ

– ศาลาว่าการ กทม. ชั้น 1 เปิดบริการเวลา 08.30-16.30 น. เฉพาะวันและเวลาราชการ โทร. 02-2212141-69 ต่อ 1560-62

– ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค ชั้น B ติดร้าน Power Buy เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. (เวลาเปิดทำการขึ้นอยู่กับเวลาเปิดทำการของห้างสรรพสินค้า) โทร. 02-4582507

– ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ชั้น P บริเวณทางเข้า-ออก ลานจอดรถ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. (เวลาเปิดทำการขึ้นอยู่กับเวลาเปิดทำการของห้างสรรพสินค้า) โทร. 02-4547395

– ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ชั้น B โซน T-Plaza เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. (เวลาเปิดทำการขึ้นอยู่กับเวลาเปิดทำการของห้างสรรพสินค้า) โทร. 02-4356066

– ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น B หน้าสถาบันสอนดนตรีจุไรรัตน์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. (เวลาเปิดทำการขึ้นอยู่กับเวลาเปิดทำการของห้างสรรพสินค้า) โทร. 02-1304295

– ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์ค ชั้น G ติดเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน หลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. (เวลาเปิดทำการขึ้นอยู่กับเวลาเปิดทำการของห้างสรรพสินค้า) โทร. 02-3259079

– ห้างสรรพสินค้าเซน ชั้น 7 บริเวณชั้นลอย (เปิดบริการเวลา 11.00-19.00 น. เฉพาะวันและเวลาราชการ) โทร. 02-2153510 ต่อ 6038

ทั้งนี้ จุดบริการด่วนมหานคร จะเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะกรณีต่อไปนี้

– ขอมีบัตรครั้งแรก (เด็กอายุ 7 ขวบขึ้นไป)
– บัตรเดิมหมดอายุ
– บัตรชำรุดในสาระสำคัญ
– เปลี่ยนที่อยู่ ชื่อตัว ชื่อสกุล
– คัดสำเนารายการบัตร

แต่จะไม่รับทำบัตรกรณีที่ต้องมีการสอบสวนตามกฎหมาย เช่น บัตรหาย หรือบัตรถูกทำลาย ซึ่งกรณีนี้ต้องไปทำที่สถานที่ราชการ เช่น สำนักงานเขตเท่านั้นค่ะ

 

ทำบัตรประชาชนใหม่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนแต่ละกรณี จะใช้เอกสารต่างกัน คือ

กรณีทำบัตรประชาชนครั้งแรก

เมื่อมีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 60 วัน (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับ ไม่เกิน 100 บาท โดยใช้เอกสารดังนี้

1. สูติบัตร (ฉบับจริง) หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน หนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน

2. หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องนำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อมาแสดงด้วย

3. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

4. กรณีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา-มารดามาแสดงด้วย หรือนำใบมรณบัตรของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถึงแก่กรรมไปแสดง

* บุคคลผู้น่าเชื่อถือ หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งมีภูมิลำเนาที่อยู่แน่นอน มีอาชีพมั่นคงและมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี อาจเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือไม่ก็ได้

 

ใส่ความเห็น