กรมการปกครองเผย “วิธีเก็บบัตรประชาชน” ให้ถูกต้อง

วิธีเก็บบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง

 

วิธีเก็บบัตรประชาชน ให้ถูกต้อง

 

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพกไว้ประจำตัว เพราะถือเป็นเอกสารสำคัญของราชการเพื่อยืนยันตัวตน แต่จะทราบกันหรือไม่ว่าบัตรประจำตัวประชาชนของหลายๆ คนชำรุด ภาพเลือน ข้อมูลไม่ชัดเจน ดังนั้นเพจกรมการปกครอง ได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับวิธีเก็บรักษาบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีเก็บบัตรประจำตัวประชาชน

เนื่องจากปัจจุบันพบว่าผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนได้ยื่นคำขอเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรชำรุด ในสาระสำคัญ โดยมีลักษณะตัวอักษรหรือภาพใบหน้าของผู้ถือบัตรเลือนราง ซึ่งมีสาเหตุประการหนึ่งมาจากซองใส่บัตรที่ทำมาจากวัสดุ PVC ทำให้ภาพสีเกิดปฏิกิริยาทางเคมีถ่ายเทสีจากบัตรสู่ซองใส่บัตร กรมการปกครอง จึงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชนแนะนำการเก็บรักษาบัตรแก่ผู้ถือบัตร ดังนี้

 

วิธีเก็บบัตรประชาชน ให้ถูกต้อง

 

1. ควรเก็บรักษาบัตรประจำตัวประชาชนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ อุณภูมิระหว่าง 20 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้น 40% – 50% ไม่ถูกสารเคมี ไม่ควรถูกแสงแดดเป็นเวลานาน ไม่ควรวางไว้ใกล้กับสนามแม่เหล็ก

2. ไม่ควรจัดเก็บบัตรประจำตัวประชาชนไว้ในซองที่ทำจากวัสดุ PVC เนื่องจากซอง PVC จะทำปฏิกิริยาเคมีทำให้สีหลุดลอกติดซอง หากจำเป็นต้องใส่ซอง ควรใช้ซองที่ผลิตจากวัสดุ Polypropylene และไม่ควรเก็บไว้ในสภาพที่กดทับด้วยน้ำหนักเป็นระยะเวลานาน

3. ควรระมัดระวังรักษาหน่วยความจำ (IC Chip) ของบัตร เช่น ไม่สัมผัสหน่วยความจำ เนื่องจากจะทำให้เกิดคราบคาร์บอนไดออกไซด์เกาะติดที่หน้าสัมผัสบริเวณดังกล่าว ระมัดระวังไม่ให้เกิดรอย ขีดข่วนบนหน้าสัมผัสบัตรของหน่วยความจำซึ่งบางครั้งเป็นรอยเล็กๆ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ระมัดระวังไม่ให้บัตรสัมผัสกับของเหลวหรือสารอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุให้มีความชื้นเกาะอยู่บนหน่วยความจำทำให้เกิดคราบสนิม เป็นต้น

4. ไม่ควรนำวัตถุใดๆ โดยเฉพาะวัตถุที่มีส่วนประกอบของกาวเหนียวติดบนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้

– บริเวณด้านหน้าบัตรมีการเคลือบวัสดุป้องกันการปลอมแปลงที่เป็นสัญลักษณ์ และข้อความที่กรมการปกครองกำหนด ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีความวาวและรองรับการหักเหของแสง หากนำวัตถุดังกล่าว มาติดทับและลอกออก อาจทำให้เกิดการหลุดลอกของวัสดุเคลือบบัตรได้ หรือเมื่อลอกออกแล้วอาจมีคราบกาวเหนียวติดอยู่ หากพยายามที่จะขูดลอกออกหรือใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดก็อาจจะส่งผลกระทบต่อวัสดุเคลือบบัตรโดยตรง

– บริเวณด้านหลังบัตรตรงตำแหน่งสัญลักษณ์ตรวจสอบบัตร (Hologram) เนื่องจากเป็นวัตถุ Foil อยู่บนพื้นผิวของ PVC อีกชั้นหนึ่ง หากนำวัตถุดังกล่าวติดทับและลอกออก อาจมีคราบกาวเหนียวติดอยู่ หากใช้ความพยายามลอกคราบนั้นด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม จะส่งผลให้สัญลักษณ์ตรวจสอบบัตร (Hologram) หลุดลอกได้

ทั้งนี้ กรมการปกครองมีระบบการจัดเตรียมความพร้อมของบัตร (Pre-personalization) และการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุตัวบัตรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนส่งให้สำนักทะเบียนและในขั้นตอนสุดท้าย ของการออกบัตรของสำนักทะเบียน ระบบโปรแกรมจะทำการตรวจสอบสภาพของหน่วยความจำอีกครั้งหนึ่ง

โดยการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ขอมีบัตรไว้ในหน่วยความจำเพื่อยืนยันการเป็นผู้ถือบัตร ดังนั้น หากระบบโปรแกรมสามารถจัดเก็บลายนิ้วมือได้สำเร็จ แสดงว่าหน่วยความจำของบัตรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ณ ขณะที่ส่งมอบบัตรให้กับผู้ขอมีบัตรแล้ว

 

ใส่ความเห็น