ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง ต่างกับ ทะเบียนบ้านเล่มน้ำเงิน อย่างไร

ทะเบียนบ้านเล่มเหลือง ต่างกับ ทะเบียนบ้านเล่มน้ำเงิน

 

 

สาระน่ารู้ ทะเบียนบ้านเล่มเหลืองคืออะไร ? ต่างกับทะเบียนบ้านเล่มน้ำเงินอย่างไร ?

ทะเบียนบ้าน คือ เอกสารทางราชการที่ใช้แสดงเลขประจำบ้านของแต่ละบ้าน รวมทั้งรายชื่อของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้น ๆ เล่มทะเบียนบ้านที่เราคุ้นชินกันจะเป็นเล่มสีน้ำเงิน คือเล่มทะเบียนบ้านสำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย (ท.ร.14) แต่จริงแล้วทะเบียนบ้านไม่ได้มีแค่เล่มสีน้ำเงินเท่านั้นแต่ยังมีเล่มที่เป็นสีเหลืองอีกด้วย

ทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง (ท.ร.13) คือ ทะเบียนบ้านสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่ได้รับการอนุญาติให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราว หรือถาวร  รวมถึงได้รับการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

 

 

สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณีดังนี้

1. กรณีที่ชาวต่างชาติจดทะเบียนสมรสกับสามีหรือภรรยาที่เป็นชาวไทย
2. กรณีชาวต่างชาติที่ซื้อคอนโดฯเป็นของตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. กรณีชาวต่างชาติที่มีบัตรประชาชนและอยู่อาศัยในไทยเกิน 5 ปี และเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยโดยผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง

ข้อดีของทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง คือ สามารถใช้ยืนยันที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้อย่างชัดเจน, ใช้ในการเปิดบัญชีธนาคาร และใช้ขอใบอนุญาตขับขี่รวมถึงการซื้อยานพาหนะด้วย

 

 

 

– สั่ง iPhone 15 วันนี้ ผ่อนได้ 10 เดือน –

ใส่ความเห็น