3 วิธีง่ายๆ ล้างมุ้งลวด ให้สะอาดโดยไม่ต้องถอดล้าง

สำหรับขั้นตอนของการล้างมุ้งลวดนั้น เป็นหนึ่งในงานบ้ านที่จะต้องใช้แรง ใช้เวลาเป็นอย่ างมาก เพราะกว่าจะถอ ดออ กมาล้าง กว่าจะขัดฝุ่ นต่างๆ ออ กให้หมด กว่าจะเช็ดให้แห้ง แล้วนำไปประกอบกลับเหมือนเดิม

ใช้เวลาครึ่งค่อนวันกว่าจะเสร็จ สำหรับขั้นตอนการล้ างมุ้งลวดเพียงอย่างเดียว หากใครที่มีเวลาไม่มาก แล้วอย ากที่จะล้างมุ้งลวด เพราะมีฝุ่ นต่างๆ ที่เกาะติดอยู่หนามากๆ เราได้มีเ ค ล็ ด ลั บวิ ธีการแสนง่ ายมาฝากให้กับแม่บ้านทุกๆ ท่านกัน กับวิ ธีการล้างมุ้งลวด โดยที่ไม่ต้องถอ ดออ กมาล้าง ให้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในบ้านนั่นเอง โดยที่ไม่ต้องซื้อน้ำย าต่างๆ มาทำการล้าง

ประหยัดทั้งเวลา ประหยัดทั้งแรงไปได้มาก 3 วิ ธีนี้ที่ได้นำมาฝากกัน ลองมาดูกันเลย สะดวกทำตามวิธีไหน ก็สามารถที่จะนำไปทำตามกันได้อย่างง่ายๆ ให้ผลลัพธ์ความสะอาดที่ดีเช่นกัน

1 เบกกิ้งโซดาผสมน้ำเปล่า

นำเบกกิ้งโซดา ผสมเข้ากับน้ำเปล่า และให้ใช้ฟองน้ำ หรือใช้แปรงเล็กๆ จุ่มกับส่วนผสม จากนั้นนำไปขัดใ ห้ทั่วบริเวณมุ้งลวด เมื่อขัดฝุ่ นออ กจนห มดเป็นที่เรียบร้อย ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่า แล้วมาเช็ดทำความสะอ าดบริเวณโดยรอบให้ทั่ว ให้สะอาดดี

2 กระดาษหนังสือพิมพ์เก่า

กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือ กระดาษเก่าๆ ที่เราไม่ได้ใช้แล้ว นำมาทำความสะอาดมุ้งที่มีฝุ่นหนาๆ ได้เป็นอย่ างดี และวิ ธีนี้ยังช่วยการลดกร ะจายของฝุ่ นได้ดีด้วย เราจะใช้กระดาษหนั งสือพิมพ์มาชุ่มกับน้ำ

จากนั้นนำไปแปะให้ทั่ วบริเวณมุมลวดทั้งแผ่น ทิ้งเอาไว้แบบนั้นนาน 5-10 นาที แล้วทำการลอ กแผ่นกร ะดาษหนังสือพิมพ์ออ ก ก็จะเห็นได้ว่า เศษฝุ่ นที่ติดอยู่กับมุ้งลวดนั้น จะหลุดออ กมาติดอยู่ที่กร ะดาษหนังสือพิมพ์แทน และขั้นตอนถัดมา ให้ใช้ผ้าชุบน้ำมาเช็ดทำความสะอ าดให้ทั่วมุ้งลวดที่มีฝุ่นเหลือเกาะอยู่ ก็จะทำความสะอาดได้เป็นอย่ างดี

3 น้ำส้มสายชู

น้ำส้มสายชูที่เป็นเครื่อ งปรุงประกอบอาหาร เรายังสามารถที่จะนำม าทำประโยชน์ในด้านอื่นได้อย่ างมากมาย สำหรับการทำคว ามสะอาดมุ้งลวดนั้น น้ำส้มสายชูนำมาเป็นตัวช่วยได้ โดยจะทำการเทผสมน้ำเปล่า

เติมน้ำส้มสายชูใส่ลงไ ปในอัตราส่วนที่พอๆ กัน เทใส่ลงไปในขวดฉีดน้ำ แล้วนำไปฉีดพ่นให้ทั่วมุ้งลวด ให้เน้นในส่วนที่ฝุ่ นเกาะหนาๆ ทิ้งเอาไว้แบบนั้นประมาณ 15 นาที แล้วให้ใช้ฟองน้ำ หรือใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ

เช็ดคราบฝุ่ นต่างๆ ออ กให้หมด ก็จะเช็ดออ กได้อย่ างง่ายดาย ฝุ่ นจะจับตัวเป็นก้อน เมื่อเช็ดเสร็จเรียบร้อย ก็ให้ใช้ฟองน้ำ หรือให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาด แล้วนำมาเช็ดฝุ่ นในรอบสุดท้าย เท่านี้มุ้งลวดของคุณ ก็จะสะอาดไม่เหลือฝุ่ นหนาๆ ให้ได้เห็น

ทั้ง 3 วิ ธีนี้ ก็จะเป็นตัวช่วยง่ายๆ สำหรับการทำคว ามสะอาดมุ้งลวด โดยที่ไม่ต้องถอ ด ซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อย มีเวลาไม่มาก แล้วอย ากทำความสะอาดมุ้งลวด วิ ธีข้างต้นนี้ ก็จะเป็นวิ ธีทำคว ามสะอาดได้อย่ างง่ายดาย และให้ผลลัพธ์ที่ดีเช่นกัน

ใส่ความเห็น