เริ่มแล้ว ค้างค่าปรับ ใบสั่งจาราจร ต่อภาษีประจำปีไม่ได้

ค่าปรับใบสั่งจาราจร
ค่าปรับใบสั่งจาราจร

 

กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ (22 พ.ค. 66) เป็นต้นไป ระบบชำระภาษีประจำปีจะเชื่อมต่อกับระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำการตรวจสอบรถที่ค้างชำระค่าปรับใบสั่งจราจร

ผู้ใดที่ต้องการชำระภาษีประจำปี หากมีใบสั่งค่าปรับจราจรค้างจ่าย จะต้องจ่ายพร้อมกัน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามาถต่อภาษีรถได้นั่น ซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรค้างชำระได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

เว็บชำระภาษีรถประจำปี : https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf

เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : https://ptm.police.go.th

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ใส่ความเห็น