ลงทะเบียน เราชนะ รับ 7,000 บาท ต้องโหลดแอปฯ เป๋าตัง รับเงินเมื่อไหร่?

โหลดแอปฯ เป๋าตัง รับเงิน 7,000 บาท

 

 

คลังกางแผน ลงทะเบียนเราชนะ รับสิทธิ 7,000 บาท ต้องเริ่มโหลดแอปฯ เป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 เป็นต้นไปหลังรู้ว่าได้รับสิทธิ

กระทรวงการคลังจะเปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อให้กลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้องมูลของรัฐ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และคนเคยใช้แอปฯ เป๋าตัง) ได้ลงทะเบียนเราชนะเพื่อขอรับสิทธิ 3,500 บาท 2 เดือน รวมวงเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท โดยจ่ายเข้า G-Wallet ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

แน่นอนว่า ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลอาจเกิดข้อสงสัยว่า เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าได้รับสิทธิ และต้องโหลดแอปฯ เป๋าตังช่วงไหน? ล่าสุดกระทรวงการคลังกาง Timeline เงื่อนไขการลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ และการรับวงเงินในโครงการเราชนะ โดยแบ่ง Timeline ได้ดังนี้

วัน/เดือน/ปี กำหนดการ

29 ม.ค. 64 เปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
8 ก.พ. 64 ตรวจสอบการใช้สิทธิ www.เราชนะ.com (เมื่อได้รับสิทธิแล้ว ให้ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง และยืนยันตนผ่านแอปฯ)
12 ก.พ. 64 ปิดรับลงทะเบียน
18 ก.พ. 64 รับวงเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังครั้งแรก 2,000 บาท
25 ก.พ. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
4 มี.ค. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
11 มี.ค. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
18 มี.ค. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
25 มี.ค. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท

หากดูจากตารางในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล ที่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ จะพบว่า ผู้ลงทะเบียนเราชนะตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 เป็นต้นไป และเมื่อรู้ผลแล้วให้ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง และยืนยันตนผ่านแอปฯ เพื่อรับสิทธิก้อนแรกในวันที่ 18 ก.พ. 64 จากนั้นกระทรวงการคลังจะทยอยจ่ายเป็นรายสัปดาห์ไปจนกว่าจะครบ 7,000 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เราชนะ

ใส่ความเห็น