ออมสิน ใจดี ให้กู้ยืม 3 แสน สินเชื่อ ไทรทองอเนกประสงค์ ใช้ ประกอบ อาชีพ

ธ.ออมสิน ได้ออกสินเชื่อตัวใหม่ เพื่อให้ ลูกค้า สามารถใช้ชีวิต ได้อย่าง เต็มที่ มากขึ้น ด้วย สินเชื่อ ไทรทอง อเนกประสงค์

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่ออกแบบมา รองรับ ความต้องการ ในทุก ประเภท ไม่ว่า จะเป็น การไป ท่องเที่ยว หรือ ซื้อรถ หรือ จะใช้เป็น ค่า รักษา พยาบาล และ อื่น ๆ ก็สามารถขอ สินเชื่อ ได้สบาย ๆ

 • เพื่อ อุปโภค และ บริโภค
 • เพื่อ ไถ่ถอน จำนอง จาก สถาบัน การเงิน อื่นๆ
 • เพื่อ ใช้ ประกอบ อาชีพ ที่ ไม่ใช่ การลงทุน เพื่อ ประกอบ ธุรกิจ

รายละเอียด สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม

จำนวน เงิน ที่ให้กู้ได้

 • กรณี ที่ใช้ บุคคล มาค้ำ ประกัน สามารถ ให้กู้ได้ที่ ไม่เกิน รายละ 300,000 บาท
 • กรณี ที่ใช้ หลักทรัพย์ ในการ ค้ำ ประกัน สามารถ ให้กู้ได้ที่ ไม่เกิน รายละ 10,000,000 บาท

อัตรา ดอกเบี้ย

-ให้เป็นไปตาม ทางธนาคาร กำหนดใว้
ระยะ เวลา ในการ ชำระ เงินคืน

-ไม่เกิน 25 ปี มี หลักเกณฑ์ ดังนี้
กู้เงิน ที่ ไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนชำระได้ ไม่เกิน 7 ปี
กู้เงิน เกิน 300,000 บาท ผ่อนชำระได้ ไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติ ผู้ขอ สินเชื่อ

-เป็น บุคคล ที่มี อาชีพ และ รายได้ ที่ แน่นอน

-อายุ ครบ 20 ปี ขึ้นไป

หลักประกัน ในการขอ สินเชื่อ

 • สามารถใช้ บุคคล มาค้ำ ประกัน ได้ มากกว่า 1 คน ขึ้นไป ผู้ที่ ค้ำ ประกัน จะต้องมี คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไปช
 • มีที่อยู่ อาศัย ที่แน่นอน ติดต่อได้

มี เงื่อนไข อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. เป็น ข้าราชการ มีเงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป
 2. เป็น พนักงาน ของ รัฐวิสาหกิจ / พนักงาน องค์กร ของรัฐ หรือ พนักงาน หน่วยงาน ภาครัฐ มี เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
 3. เป็น พนักงาน ที่มี รายได้ ประจำ ของ บริษัท เอกชน มี เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
 4. เป็น ผู้ประกอบการ อาชีพ อิสระ มี รายได้ ไม่น้อยกว่า 30,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป

**ใน กรณี ที่ใช้ ที่ดิน หรือ ที่ดิน พร้อม อาคาร / ห้องชุด มี หลักเกณฑ์ อนุมัติ สินเชื่อ ดังนี้

 1. สามารถ ใช้ บุคคล ค้ำประกัน ได้ มากกว่า 1 คน ขึ้นไป ผู้ค้ำ ประกัน จะต้องมี คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 2. เป็นของ ผู้กู้ หรือ บุคคล อื่นๆ
 3. ตั้งอยู่ ในแหล่ง ชุมชน ที่เจริญ มี ไฟฟ้า และ มีทาง สาธารณ ประโยชน์ รถยนต์ เข้า-ออก ได้สะดวก

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น