วิธีตรวจสอบสถานะ เงินยืมออมสิน เสริมพลังฐานราก รอบใหม่ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน

 

ตรวจสอบสถานะ เงินยืมออมสิน รอบ 2

เปิดวิธีตรวจสอบสถานะ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” จาก “ธนาคารออมสิน” พร้อมขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติหลังได้รับอนุมัติ สินเชื่อ  “ธนาคารออมสิน” เปิดให้ลงทะเบียนขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” อีกครั้ง

หลังก่อนหน้านี้เคยเปิดและชะลอการขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินไปแล้ว เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจำนวนมากเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ หลังจากพิจารณาแล้วพบว่ามีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ทำให้ธนาคารมีวงเงินเหลืออยู่ “ออมสิน” จึงเปิดลงทะเบียนให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากอีกครั้งผ่านแอพพลิเคชัน MyMoโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

วิธีลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

  • เปิดขั้นตอนสมัคร ‘สินเชื่อเสริมพลังฐานราก’ กู้สูงสุด 5 หมื่นบาท ไม่ต้องมีคนค้ำ
  • สินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน ผ่าน MyMo เช็คจ่อปรับหลักเกณฑ์อนุมัติง่ายขึ้น

วิธีการตรวจสอบผลการลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากไปแล้วตั้งแต่รอบแรก

  • สามารถขอสินเชื่อ คลิกตรวจสอบผลการลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
    ที่ลิงก์ >>
     https://www.gsb.or.th/gsb_govs/loan-empower/
  • จากนั้นกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

 

 

หมายเหตุ : สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo) เป็นการให้บริการสินเชื่อประเภทเดียวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ/ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19/ ภัยทางเศรษฐกิจ โดยสามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo)

ใส่ความเห็น