เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2564 เข้าบัญชีวันไหน ตรวจดูวันได้เลย

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2564

สวัสดีครับ วันนี้ ผมเองมีข่าวดี เกี่ยวกับ เงินอุดหนุนบุตร ปี 2564 มาฝากกัน  โดยจะมีการ โอนเข้าบัญชีเมื่อไร มาดูกันครับ

“โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวยากจน เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ คนละ 600 บาทต่อเดือน หากใครยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือต้องการทราบว่าตัวเองเข้าข่ายได้รับสิทธินี้หรือไม่ เรามีข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร ประจำปี 2564 มาบอกต่อ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2564 เข้าบัญชีวันไหน ?

กรมบัญชีกลางจะยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน และหากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด จึงคาดว่าในปีงบประมาณ 2564 กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเข้าบัญชี ดังนี้

 • เดือนมกราคม : 8 มกราคม 2564
 • เดือนกุมภาพันธ์ : 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • เดือนมีนาคม : 10 มีนาคม 2564
 • เดือนเมษายน : 9 เมษายน 2564
 • เดือนพฤษภาคม : 10 พฤษภาคม 2564
 • เดือนมิถุนายน : 10 มิถุนายน 2564
 • เดือนกรกฎาคม : 9 กรกฎาคม 2564
 • เดือนสิงหาคม : 10 สิงหาคม 2564
 • เดือนกันยายน : 10 กันยายน 2564

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่โอนเงิน กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงินอุดหนุนบุตร ปี 2564 ใครจะได้รับบ้าง ?

 • เป็นผู้ลงทะเบียนรายเดิมที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน และบุตรยังมีอายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่กำหนด

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (ตามวัน-เวลาราชการ)
  สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้

ใส่ความเห็น