ข่าวจริง ธ.ออมสิน พักชำระหนี้ ช่วยลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

ธ.ออมสิน พักชำระหนี้ พื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

 

 

ธ.ออมสิน ได้ให้ข้อมูลว่า ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดกว่า 28 จังหวัด สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับความหนักเบา ซึ่งลงทะเบียนวันแรก 8 ม.ค. แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินรายละเอียดต่อไป

วันนี้ (8 ม.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธ.ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย ธนาคารออมสิน พบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ ธนาคารออมสิน  พบว่า  มีลูกค้าจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบ ทางธนาคารจึงได้รีบออกมาตรการเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่จังหวัด ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดกว่า 28 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3 – 6 เดือน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยลูกค้าที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการรายละเอียดต่อไป

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน

สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th, เฟซบุ๊ก ธนาคารออมสิน GSB Society หรือโทร 1115

ใส่ความเห็น