ออมสิน ปล่อยเงินกู้สร้างอาชีพ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 50,000 บาท เช็กเงื่อนไขด่วน !

ธนาคารออมสิน ปล่อยเงินกู้สร้างอาชีพ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุดรายละ 50,000 บาท สนใจเช็กเงื่อนไขด่วน !

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

 

รายละเอียด

22 พฤษภาคม 2562 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการ “สินเชื่อโครงการธนาคารปนะชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับนำไปประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเสริม หลังพบมีผู้แจ้งความต้องการพัฒนาอาชีพกับธนาคารออมสินถึง 1.4 ล้านราย

สำหรับผู้ที่จะขอสินเชื่อ ต้องมีวัตถุประสงค์นำเงินไปประกอบการอาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่น ค้าขาย หรือ งานบริการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

• ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 – 5 ปี หรือสูงสุด 60 งวด

• อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือน
– กรณีกู้ 10,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำเดือนละ 242 บาท
– กรณีกู้ 50,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำเดือนละ 1,209 บาท

• ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยไม่ต้องใช้คนหรือสินทรัพย์ค้ำประกัน

• ฟรีค่าธรรมเนียมในการขอบริการสินเชื่อ และค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอดอายุสัญญา

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี)
3. มีการประกอบอาชีพชัดเจน
4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้

เอกสารสำหรับขอสินเชื่อออมสินบัตรคนจน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3. เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดเงินฝาก หรือ เอกสารรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)
4. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

 

 

ผู้ที่สนใจแหล่งเงินทุนพื่อนำไปประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลกับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น