1 มิ.ย. ขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ 2-10 บาท “กทม.-ภูเก็ต”เพิ่มสูงสุด

1 มิ.ย. ขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ 2-10 บาท

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรานะจ๊ะ

เพิ่มเพื่อน

 

บอร์ดค่าจ้างนัดเคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบใหม่ 10 พ.ค.นี้ ปรับยกแผง 77 จังหวัดอัตราตั้งแต่ 2-10 บาท กทม.-ภูเก็ต ได้เพิ่มสูงสุด 10 บาท คาดค่าจ้างอัตราใหม่ประกาศใช้ 1 มิถุนายนนี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงแรงงานเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากที่คณะกรรมการค่าจ้างกลางได้มีมติให้อนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ 46 จังหวัด กลับไปพิจารณา ทบทวน และส่งตัวเลขที่จะขอปรับขึ้นค่าจ้างมาที่อนุฯวิชาการเพื่อกลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 13 มี.ค.62

ล่าสุด ปรากฏว่า ทั้ง 46 จังหวัดยังยืนยันมติเดิม ไม่ขอปรับเงินค่าจ้างมายังคณะอนุกรรมการวิชาการ ซึ่งคณะอนุกรรมการได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นหารือ เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 และมีมติให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใน 31 จังหวัด ที่คณะกรรมการค่าจ้างจังหวัด 31 จังหวัดเสนอในอัตรา 2-10 บาท/วัน ส่วน 46 จังหวัดที่คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดไม่เสนอปรับขึ้นค่าจ้าง เห็นควรให้ปรับขึ้นในอัตรา 2 บาท/วัน

โดยจังหวัดที่ได้รับการเสนอให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดที่ 10 บาท/วัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต ปรับขึ้น 7 บาท/วัน ได้แก่ สมุทรปราการ ส่วนชลบุรี, ระยอง ให้ปรับขึ้น 5 บาท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ แล้ว ที่ประชุมอนุกรรมการมีมตินำเรื่องทั้งหมดเสนอบอร์ดค่าจ้างกลาง ซึ่งบอร์ดค่าจ้างกลางกำหนดจะจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันที่ 10 พ.ค.62 และหากบอร์ดค่าจ้างกลางเห็นว่า ตัวเลขการขอปรับขึ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม

 

ทั้งฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง และมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คาดว่าจะสามารถเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์ถัดไป จากนั้นบอร์ดค่าจ้างกลางจะออกประกาศบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งเมื่อพิจารณากระบวนการขั้นตอนในทางปฏิบัติแล้ว คาดว่าบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่น่าจะประกาศใช้ได้วันที่ 1 มิ.ย.62 หรืออาจขยับออกไปตามความเหมาะสม

สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 แบ่งเป็น 7 อัตรา คือ โดยปรับขึ้นจากเดิมตั้งแต่ 8-22 บาท สูงสุดอยู่ที่ 330 บาท/วันได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ ปริมณฑลอยู่ที่ 325 บาท/วัน ส่วนจังหวัดที่ได้ขึ้นน้อยที่สุด คือ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี อยู่ที่ 308 บาท/วัน

ที่มา:ประชาชาติ

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรานะจ๊ะ

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น