ข่าวดี ธ.ออมสินแจก 5,000 บาท ให้เด็กแรกเกิดที่ชื่อ “ออมสิน”

ธ.ออมสินแจก 5,000 บาท ให้เด็กแรกเกิดที่ชื่อ “ออมสิน”

คิดชื่อลูกไม่ออก บอกให้ชื่อ “ออมสิน” นะคะ

ธนาคารออมสิน จัดแคมเปญฉลอง 106 ปี เด็กเกิดในวันที่ 1 เมษายน รับขวัญถุง 500 บาท

หากตั้งชื่อ “ออมสิน” รับเต็มๆ 5,000 บาท

 

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

 

เนื่องในวาระ 106 ปี ธนาคารออมสิน ในวันจันทร์ที่ 1 เม.ย.2562 ธนาคารได้จัดกิจกรรมพิเศษด้วยการมอบกระปุก “เครื่องแขวนไทย” เป็นที่ระลึก 1 กระปุก ต่อ 1 ท่าน (ของมีจำนวนจำกัด) เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่ผู้เปิดบัญชีเงินฝากใหม่ หรือฝากเพิ่มบัญชีเงินฝากประเภทใดก็ได้ ไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท

 

นอกจากนี้ ธนาคารได้มอบเงินทุนประเดิม หรือเงินขวัญถุง ให้แก่เด็กที่เกิดในวันออมสิน ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เพื่อเริ่มต้นสร้างนิสัยการออมให้แก่เด็กตั้งแต่เกิดรายละ 500 บาท และพิเศษสำหรับเด็กแรกเกิดที่ตั้งชื่อว่า “ออมสิน” ธนาคารฯ มอบทุนประเดิม 5,000 บาท เพียงนำสูติบัตรของเด็กพร้อมด้วยทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา-มารดา มาแสดงที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้านภายในเดือน ธ.ค.2562

สำหรับกระปุกออมสิน “เครื่องแขวนไทย” มีความหมายเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมดีงามของไทย โดยใช้ลวดลายของเครื่องแขวนไทยมาตกแต่งบนกระปุก เพื่อน้อมสำนึกในพระพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

 

 

ธนาคารออมสิน มอบเงิน 5,000 บาท ให้กับเงินที่เกิดวันที่ 1 เม.ย. ปีนี้ และตั้งชื่อว่า “ออมสิน”

วันที่ 27 เม.ย. 62 ธนาคารออมสิน ได้เผยแพร่การจัดกิจกรรมในเนื่องในวาระ 106 ปี วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ในวันที่ 1 เม.ย. 62 หรือ วันออมสิน โดยธนาคารจะมองเงินขวัญถุงให้กับเด็กที่เกิดวันดังกล่าว 500 บาท และหากตั้งชื่อเด็กที่เกิดวันดังกล่าวว่า “ออมสิน” ก็จะได้รับเงินขวัญถุง 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์การมอบเงินขวัญถุงเด็กเกิดในวันออมสินเด็ก

1. ธนาคารจะมอบเงินขวัญถุงให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี “วันออมสิน” ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 เป็นเด็กที่เกิดวันออมสินจะได้รับเงินขวัญถุง จำนวนเงิน 500 บาทต่อราย หรือ
1.2 เป็นเด็กที่เกิดวันออมสิน และได้มีการตั้งชื่อเด็ก โดยปรากฏในสูจิบัตรว่า “ออมสิน” จะได้รับเงินขวัญถุง จำนวน 5,000 บาทต่อราย

2. ให้บิดา หรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินขวัญถุง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 เป็นบิดาหรือมารดา เป็นผู้ขอรับเงินขวัญถุง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.2 บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย
2.3 ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของปีที่เด็กเกิด

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินขวัญถุง ดังนี้
3.1 ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก
3.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

4. ธนาคารจะนำเงินขวัญถุงฝากเข้าบัญชี ประเภทเผื่อเรียก เพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการมอบเงินขวัญถุงเด็กเกิดในวันออมสิน ตามที่เห็นสมควร

 

ที่มา : ธนาคารออมสิน

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น