เอกฉันท์ ! กกต.มีมติให้ บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 1,542 ใบ จากนิวซีแลนด์ เป็นบัตรเสีย

บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 1,542 ใบ จากนิวซีแลนด์ เป็นบัตรเสีย

เอกฉันท์ ! กกต.มีมติให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 1,542 ใบ จากนิวซีแลนด์ #เป็นบัตรเสีย เหตุล่าช้ามาไม่ทันวันนับคะแนน 24 มีนาคม 2562 ตามมาตรา 114 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

 

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

 

นอกจากนี้ ที่ประชุม กกต.เตรียมมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาสาเหตุของความล่าช้า

————-

กกต.สั่งไม่นับคะแนน บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากนิวซีแลนด์ เหตุล่าช้าไม่ทันการนับคะแนน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันนี้ (26 มี.ค.) สำนักประชาสัมพันธ์แจกเอกสารข่าวชี้แจงว่าในการประชุม กกต. ได้พิจารณากรณีถุงเมล์การทูตที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส.5/2 ) ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ มาไม่ทันการคัดแยก และไม่ทันการจัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง

จึงมีมติว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าว ไม่สามารถนำมานับเป็นคะแนนได้ เพราะการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสถานที่นับคะแนน บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในแต่ละเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการนับคะแนนได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วและได้มีการประกาศผลการนับคะแนนแล้วด้วย

 

 

พร้อมทั้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นและรายงานผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาภายใน 7 วัน

ทั้งนี้ มาตรา 114 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ระบุว่า ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง หรือ การออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใด มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว หรือหีบห่อที่ส่งบัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อน โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหาย ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://news.thaipbs.or.th/content/278760

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น