วันสุดท้ายแล้ว “ลงทะเบียนเลือกตั้ง 62” วันนี้ 19 ก.พ. ถึงเที่ยงคืน ยื่นใช้สิทธิ “เลือกตั้งล่วงหน้า”

“ลงทะเบียนเลือกตั้ง 62” วันนี้ 19 ก.พ. ถึงเที่ยงคืน

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

 

การเลือกตั้ง 2562 เริ่มคึกคัก แต่ใครไม่ว่าง 24 มี.ค. ยังมีวันที่ 17 มี.ค. วันเลือกตั้งล่วงหน้า แต่ต้องไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าก่อน หมดเวลาเที่ยงคืน 19 ก.พ. 2562 นี้

ข้อมูลจากเว็บไซต์คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ระบุว่า “ผู้มีสิทธิยื่นคำขอคือ ผู้มีสิทธิอยู่คนละที่กับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน อีกกลุ่มคือมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง ที่ตามกฎหมายระบุให้ไปลงคะแนนในเขตที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบีบนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ก็ให้ไปแจ้งละทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่มีถิ่นที่อยู่อยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางไปนอกราชอาณาจักรในวันเลือกตั้ง”

ส่วนในเขต เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไปที่มิใช่ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

การยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า มี 4 วิธี ดังนี้ ครับ

การยื่นคำขอ สามารถยื่นด้วยตัวเอง หรือ มอบหมายคนอื่นยื่น หรือ ยื่นทางไปรษณีย์

หรือ ยื่นทางอินเทอร์เน็ต ที่ >> https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/

สำหรับวิธีการยื่นทางอินเทอร์เน็ตคงเป็นวิธีที่ง่าย และสะดวกที่สุด และรวดเร็วครับ  ดังภาพด้านล่าง คือ หน้า การยื่นลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าออน์ไลน์ ครับ

 

>> วิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าออนไลน์ 2562 <<

 

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น