ข่าวดี “กม.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่” เพิ่มค่าชดเชยถูกเลิกจ้างสูงสุด 400 วัน

“กม.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่” เพิ่มค่าชดเชยถูกเลิกจ้างสูงสุด 400 วัน

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรานะจ๊ะ

เพิ่มเพื่อน

 

สนช. ผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ 7 ประเด็นใหญ่ โดยเฉพาะอัตราเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่แล้ว เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 30 วัน จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายทันที ซึ่งลูกจ้าง จะได้สิทธิประโยชน์ 7 ประเด็น ประกอบด้วย

ประเด็นที่ 1 ลากิจธุระจำเป็น ได้ค่าจ้าง 3 วันทำงานต่อปี

ประเด็นที่ 2 ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด หลังคลอดได้ 98 วัน

ประเด็นที่ 3 กรณีนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล หากลูกจ้างไม่ยินยอม ก็สามารถรับค่าชดเชยพิเศษตามกฎหมายฉบับนี้ โดยหากทำงานมาครบ 20 ปี ก็ได้รับ 400 วัน

ประเด็นที่ 4 ได้รับค่าชดเชยใหม่กรณีเลิกจ้าง จะเพิ่มเป็น 6 อัตราจาก 5 อัตรา คือ

-อัตราที่ 1 ลูกจ้างที่ทำงานมาครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ค่าชดเชย 30 วัน

-อัตราที่ 2 ลูกจ้างหากทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้ค่าชดเชย 90 วัน

-อัตราที่ 3 ลูกจ้างทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จะได้รับเงินชดเชย 180 วัน

-อัตราที่ 4 ลูกจ้างทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชย 240 วัน

-อัตราที่ 5 ลูกจ้างทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้รับเงินชดเชย 300 วัน

-อัตราที่ 6 ลูกจ้างทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชย 400 วัน

ประเด็นที่ 5 กรณีย้ายสถานประกอบการไปที่อื่น หากลูกจ้างไม่ตามไป ก็สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และได้สิทธิชดเชยตาม 6 อัตรา (ข้างต้น) กฎหมายเก่าไม่มี

ประเด็นที่ 6 กรณีค่าตอบแทน หากนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทนในบางอาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, คนขับรถส่งของ ที่ทำงานเกินเวลาปกติ ลูกจ้างจะต้องฟ้องขอ (กม.เดิม ดอกเบี้ยให้ร้อยละ 7.5 ต่อปี) กฎหมายใหม่นี้ให้ได้สูงสุดถึง 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ประเด็นที่ 7 ให้สิทธิเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ลูกจ้างมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องค่าจ้าง ค่าตอบแทน ซึ่งกฎหมายเดิมไม่กำหนด สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 100

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก  workpointnews.com

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรานะจ๊ะ

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น