เราสูงขึ้นได้ด้วยการทำตัวเองให้สูง ไม่ใช่กดคนอื่นให้ต่ำลง

เราสูงขึ้นได้ด้วยการทำตัวเองให้สูง ไม่ใช่กดคนอื่นให้ต่ำลง

เราดีขึ้นด้วยการสร้างคุณค่า มิใช่การพูดให้คนอื่นดูแย่กว่า

อาจารย์คนหนึ่งชวนลูกศิษย์เดินไปตามชายหาดช่วงหนึ่งของ

การสนทนา

อาจารย์ใช้ไม้เท้าขีดเส้นสองเส้นลงไปบนผืนทราย เป็นเส้นคู่

ขนาน ยาว 5 ฟุต และ 3 ฟุต ตามลำดับ

อาจารย์กล่าวว่า “เธอลองทำให้เส้น 3 ฟุต ยาวกว่าเส้น 5 ฟุต

ให้ดูหน่อยสิ”

ลูกศิษย์หยุดคิดครู่หนึ่ง แล้วตัดสินใจลบรอยเส้นที่ยาว 5 ฟุต

นั้นให้สั้นลง จนเหลือเพียง 1 ฟุต จึงทำให้เส้น 3 ฟุตโดดเด่น

ขึ้นมา

แล้วศิษย์ก็สบตาอาจารย์ พลางขอความเห็นว่า “เช่นนี้ ใช้ได้

หรือยังครับ”

“เหยียบหัวคนอื่น ทำให้ตัวเองสูงขึ้น” อาจารย์เขกหัวศิษย์เบา

ๆ แล้วบอกว่า…

” คนที่คิดจะยกตนเองให้สูงขึ้น โดยการทำร้ายคู่แข่งนั้นไม่ใช่

วิธีที่ดี

ดังนั้นถ้าเลือกใช้วิธีนี้ชีวิตเธอก็มีแต่จะล้มเหลวไม่พัฒนา ทาง

ที่ดีควรเลือกวิธีที่จะยกตัวเองขึ้น โดยไม่ไปลดคนอื่นลง “

แล้วอาจารย์ก็ขีดเส้น 2 เส้น ให้เท่าเดิม คือ 3 ฟุต และ 5 ฟุต

แล้วอาจารย์ก็สาธิตให้ดูด้วยการขีดเส้น 3 ฟุต ให้ยาวขึ้นเป็น

10 ฟุต แล้วกล่าวว่า

“จงอย่าคิดว่าคู่แข่งของเธอคือศัตรู แต่ให้คิดว่าเป็นครูของเธอ

ที่เธอจะต้องพัฒนาตนเองให้เทียบเท่าหรือดีกว่า”

เขาคือคนสำคัญ ที่จะทำให้เธอได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่า

งาม หากไร้คู่แข่ง แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีศักยภาพ

ในการทำงานขนาดไหน

ไม่มีอัปลักษณ์ก็ไม่รู้จักสวยงาม

นักสู้ที่ดีมักชื่นชมคู่ต่อสู้ที่เข้มแข้ง เพราะคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอจะ

ทำให้ชัยชนะของเขาไม่ยั่งยืนยง

ดังนั้นเมื่อได้พบกับคู่แข่งที่แกร่ง และฉลาดล้ำ ก็ยิ่งทำให้เรา

รู้จักขยับตัวเองขึ้นไปให้สูงส่งยิ่งขึ้น

คนที่พยายามจะเลื่อนตัวเองขึ้นไป โดยการฆ่าน้อง ฟ้องนาย

และขายเพื่อน

ถึงแม้จะทำให้สำเร็จ แต่นั่นก็เป็นความสำเร็จที่ปราศจาก

เกียรติคุณ ไม่อาจเอ่ยอ้างได้อย่างเต็มภาคภูมิ

การเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยวิธีที่ไม่ชอบธรรม กับการเลื่อนตัว

เองขึ้นไปโดยปล่อยให้คนอื่นได้ก้าวไปตามวิถีทางของเขา

อย่างเสรีนั้น ย่อมมีผลลัพธ์ที่ต่างกัน

การเลื่อนตัวเองขึ้นพร้อมกับลดคนอื่นลงเธออาจจะชนะ แต่ก็มี

ศัตรูเป็นของแถม

แต่การเลื่อนตัวเองขึ้นโดยไม่ลดคนอื่นลง เธอจะเป็นผู้ชนะ

พร้อมกับมีเพื่อนแท้เพิ่มขึ้นมากมาย

และหนึ่งในนั้น อาจเป็นคู่แข่งหรืออดีตศัตรูของเธอเองด้วย

เป็นสังคมแห่งความสำเร็จบนพื้นฐานของมิตรภาพโดยแท้

ใส่ความเห็น