ลูกหนี้เฮทั้งประเทศ ! “คลินิกแก้หนี้” ปรับเกณฑ์ใหม่ ใครเป็นหนี้บัตรฯ อยู่ ตรวจสอบรายละเอียดด่วน (รายละเอียด)

ใครที่กำลังเป็นหนี้อยู่ฟังทางนี้ ” โครงการคลินิกแจ้งหนี้” ไม่ว่าคุณจะเป้นหนี้บัตรเครดิตหรือถูกฟ้องดำเนินคดีแต่ยังไม่มีคำพิพากษาก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้

สำหรับโครงการคลินิกแจ้งหนี้นั้น ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2561 ที่ผ่านมาแล้ว เป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้หลายทางให้สามารถปลดหนี้ได้ นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการบริหารจัดการในการใช้เงินได้เป็นระบบมากยิ่งเพื่อจะได้ไม่สร้างหนี้จนก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเอง สังคม รวมถึงเศรษฐกิจในระดับชาติด้วย

คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการต้องมีดังต่อไปนี้

1.บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี

2.มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ค้างเกินกว่า 3 เดือนกับธนาคารตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2561

3.ไม่ถูกดำเนินคดี หรือถูกดำเนินคดีแล้ว แต่ยังไม่มีคำพิพากษา

4.ยอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท

นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการปลดหนี้แล้ว บสส. ยังได้จัดอมรมให้ความรู้ในเรื่องของการใช้เงิน บริหารจัดการหนี้ให้กับผู้ร่วมโครงการอีกด้วย เพื่อทุกคนจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และลดปัญหาการเป็นหนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :

บริษัทสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด โทรศัพท์ 02-610-2266
เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com

ใส่ความเห็น