เตรียมปรับเพดาน เงินประกันสังคม จาก 700 เป็น 1,000 จ่ายไหวกันไหม….!!

สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยความคืบหน้าของนโยบายเพิ่มการเก็บเงินสมทบกองทุน ตามอัตราส่วนของเงินเดือน

ล่าสุดทางสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่าจะยังคงเก็บในอัตราส่วน 5% ของเงินเดือนเช่นเดิม

แต่!!

จะมีการขยายเพดานออกไป จากเดิมที่สูงสุด 750 บาท เป็นเพดานเงินสมทบสูงสุดที่ 1,000 บาทแทน

โดยมีอัตราโครงสร้างดังนี้

จากเดิม
เงินเดือน 0-14,999 บาท เก็บเงินสมทบ 5%
เงินเดือน 15,000 บาท เก็บเงินสมทบ 750 บาท
เงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท เก็บเงินสมทบ 750 บาท

นโยบายใหม่จะเป็นดังนี้
เงินเดือน 0-14,999 บาท เก็บเงินสมทบ 5%
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป เก็บเงินสมทบ 5% (750-1,000 บาท
เงินเดือน 20,000 บาท เก็บเงินสมทบ 1,000 บาท

นั่นทำให้อัตราเงินสมทบที่บริษัทและผู้มีรายได้ต้องหักส่งสำนักงานประกันสังคม สำหรับคนมีรายได้เกิน 15,000 บาท ต้องถูกหักมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่า การปรับขึ้นเงินรอบนี้ แม้คนฐานเงินเดือนสูงต้องจ่ายเพิ่ม

แต่ก็จะมี “สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย!!”

นโยบายนี้จะถูกผลักดันออกมาใช้จริงจังเมื่อไร เราคงต้องติดตามกันต่อไปครับ…

ใส่ความเห็น