5 คาถา แก้เงินขาดมือ ท่องไว้ มีแต่รวย ๆๆ !

 

5 คาถาแก้เงินขาดมือ เป็นคาถาที่ใช้ได้จริง

การสวดมนต์ก่อให้เกิดสมาธิ สมาธิก่อให้เกิดสติ สติก่อให้เกิดปัญญา เมื่อมีปัญญา…ท่านก็จะรู้วิธีเรียกเงินให้มันมาเอง

 

1.คาถา อิติปิโส เรือนเตี้ย

ตั้งนะโม3จบ

“อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ”

สวดแล้วเดินทางปลอดภัยค้าขายคล่อง

 

2.คาถา เรียกเงินเข้าบ้าน

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว “โอมมหาลาโภโชคะวันตังเอหิจงมาธะนะปาตังมากะมายังอักขะโตปาระติโยวันทิตตะวานะมามิหัง”  แนะนำให้สวดภาวนาทุกวันแล้วจะร่ำรวย

 

3.คาถาพระพรหมสี่หน้า

โอมปะระเมสะนะมัสการัมองการะนิสสะวะรังพรหมเรสสะยัม
ภูปัสสะวะวิษณุไวยะทานะโมโทติลูกปัมทะระมายิกยานัง
ยะไวยะลาคะมุลัมสะทานันตะระวิมุสะตินันนะมัตเต
นะมัตเตรจะอะการังตโถวาจะเอตามาตาระยัตตะมันตะรามา
กัตถะนารัมลาจะสะระวะปะติตัมสัมโภพะกลโลทิวะทิยัมมะตัมยะ

4.คาถาขายของดี

แบบย่อ
โอมอหัมปรัหมาอัสมิ

ผู้ใดสักการะและบูชาพระพรหมจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายการบูชาพระพรหมนั้นจะให้ผลคือเป็นที่เมตตาเป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบของคนทั่วไปใครเห็นใครรักไม่รู้เลือนหายไปแห่งหนใดมีแต่มิตรไม่มีศัตรู

5.คาถาเมตตา หลวงพ่อเดิม

5.

ตั้งนะโม3จบ

โอมอิติพุททัตสะสุวันนังวารัชชะคังวามะนีวาวัตตังวาพัพพะยันละเอหิคาคัชวันติฯ

ให้เอาใบไม้แช่น้ำใส่ขันเอาไว้แล้วสวดภาวนาเสร็จแล้วนำน้ำไปประพรมให้ทั่วร้านจะทำให้ค้าขายคล่อง

หรืออีกคาถาหนึ่งก็ว่ากันว่าทำให้ทำมาค้าขึ้นเหมือนกันคือ

อิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาฯ

นะกาโรกุกกุสันโธสิโรมัชเฌ

โมกาโรโกมะนาคะมะโนนลาถิเต

พุทกาโรกัสะโปพุทโธจะเทวเนตรเต

ธากาโรศากยะมุนีโคตโมจะเทวกัณเณ

ยะกาโรศรีอริยเมตตรัยโยชีวหาถิเต

ปัญจะพุทธานะมามิหังฯ

ไปที่ไหนๆก็จะมีคนเมตตาปลอดภัยมีเงินมีทอง

ใส่ความเห็น