ผู้ป่วยนอก มีเฮ ! 4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน (รายละเอียด)

 

รู้กันหรือยัง สำหรับ ผู้ป่วยนอก ถือเป็น ข่าวดี !  จะเริ่มใช้ วันที่ 4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน “ประเภทผู้ป่วยนอก”

รายละเอียด คือ โดยผู้ป่วยนอก ที่มีสิทธิ สามารถนำบัตรประชาชนไปใช้สิทธิได้ที่ถสานพยาบาลของรัฐ และเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ

โดยผู้ที่มีสิทธิ สามารถนำบัตรประชาชนไปใช้สิทธิได้ที่ถสานพยาบาลของรัฐ และเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ

คุณสมบัตืผู้มีสิทธิ
เป็น ผู้มัสิทธิ และ บุคลลในครอบครัว ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รีบเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ เป็นต้น

– ผู้มีสิทธิ / คู่สมรส / บิดา / มารดา / บุตร อายุ 7-20 ปี ใช้บัตรประชาชน

– บุตร (อายุ ต่ำกว่า 7 ปี) ใช้เลขบัตรประชาชนเด็ก และบัตรประชาชนผู้ดูแล

– คู่สมรส / อิดา / มรดา ชาวต่างชาติ มีเลข 13 หลัก ให้ใช้เลข 13 หลัก ที่ทางราชการออกให้
*หากไม่มีเลข 13 หลัก ให้ใช้เลขที่กรมบัญชีกลางกำหนด

อย่าลืม ! นำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง ในการใช้วิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

หากลืม ! บัตรประชาชน หรือ เอกสาร ที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือ บัตรประชาชนหาย ต้องจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับส่วนราชกาาต้นสังกัด

 

ใส่ความเห็น