รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตือนการเล่นมือถือก่อนนอน ส่งผลเสียต่อร่างกาย

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขพญ.พรรณพิมลวิปุลากร ระบุว่า….

“การเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนกลายเป็นกิจกรรมที่หลายคนชอบทำและหลายคนทำเป็นกิจวัตรประจำวันหน้าจอโทรศัพท์มีแสงสีฟ้าหรือ  bluelight  ที่ส่งผลกระทบในการผลิตสารเมลาโทนินซึ่งเป็นสารที่ควบคุมการหลับ

และการตื่นดังนั้นการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนมากกว่า  2  ชั่วโมง  จะส่งผลให้เกิดการนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทได้  เนื่องจากการได้รับแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนจะทำให้สมองคิดว่าตอนนี้เป็นเวลากลางวันทำให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสายตาอีกด้วย”

เพื่อสุขภาพที่ดีควรงดเล่นมือถือก่อนเข้านอนอย่างน้อย1ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้ปรับการทำงานของดวงตาเข้าสู่การพักผ่อนหากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานมือถือควรใช้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้าเช่นแผ่นกรองแสงถนอมสายตาจากแสงสีฟ้าหรือแอพพลิเคชั่น NightShift ที่ช่วยตัดแสงสีฟ้าเป็นต้นเพื่อถนอมสายตาและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น

ใส่ความเห็น