เตือน! เนื้อสัตว์แปรรูป..เป็นตัวการทำให้เป็นมะเร็งร้ายกาจพอๆกับบุหรี่และเหล้า

เนื้อสัตว์แปรรูป..เป็นตัวการทำให้เป็นมะเร็งร้ายกาจพอๆกับบุหรี่และเหล้า

องค์การอนามัยโลกเตรียมจะประกาศให้ทราบกันทั่วว่า อาหารเนื้อสัตว์แปรรูป อย่างเช่น เบคอน ไส้กรอกและอื่นๆ เป็นตัวการทำให้เป็นมะเร็ง ร้ายกาจพอๆกับบุหรี่และเหล้า

 

องค์การจำเป็นต้องดำเนินการ หลังจากที่ประชุมนักวิทยาศาสตร์จาก 10 ชาติ ได้ประชุมกันสังคายนารายงานหลักฐานในเรื่องนี้ที่มีมา ทั้งหมดจบสิ้นลง และลงมติว่า อาหารเนื้อแปรรูปเป็นอาหารที่ก่อมะเร็งอันดับสูงที่สุดอย่างหนึ่ง

เป็นที่คาดว่า องค์การคงจะออกข้อแนะนำ ให้มีการแจ้งเตือนเรื่องนี้ไว้ที่ฉลากบนหีบห่ออาหารนี้

ประกาศขององค์การจะมีระบุว่า………

“ผู้ที่บริโภคเนื้อเหล่านี้มากที่สุด จะต้องเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งลำไส้สูงที่สุด ถ้าเทียบกับผู้ที่บริโภคน้อยกว่า”

ใส่ความเห็น