เรื่องนี้จริงคับ ..สัมภเวสี คนที่ตายก่อนอายุขัย …. พระไตรปิฎก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

เรื่องนี้จริงคับ ..สัมภเวสี คนที่ตายก่อนอายุขัย …. พระไตรปิฎก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

เรื่องนี้จริงคับ ผมเคยอ่านมาแล้วใน พระไตรปิฎก ฉบับ พระสุทันปิฏก อยู่ที่เพื่อนๆ พิจารณากันเองในเรื่องของความเชื่อ ของคนโบราณ ยุคก่อนจนถึงยุค ปัจจุบันก็ยังมีคนเชือแบบนี้อยู่คับ

สัมภเวสี

สัมภเวสี คือ คนที่ตายก่อนอายุขัย เรียกว่ามีกรรม
ที่เรียกกันว่า อุปฆาตกรรม มาริดรอน ตัดรอนเสีย
ตั้งแต่ยังไม่หมดอายุขัย ท่านพวกนี้เวลาตาย
ทางนรกไม่ต้องการ ทางสวรรค์ไม่ต้องการ
บุญที่ทำไว้ยังไม่ให้ผล หรือว่าบาปที่เขาทำยังไม่ให้ผล
ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเรียกไปสอบสวนและจัดการลงโทษ
มีสภาพเหมือนกับคนออกจากบ้านนี้ แล้วไปเข้าบ้านโน้นไม่ได้
จะกลับมาเข้าบ้านนี้ก็ไม่ได้ เดินไปเดินมาอยู่ด้วยความลำบาก
อยากจะกินอะไรก็หากินไม่ได้ ผีประเภทนี้เรียกว่าสัมภเวสี
แปลว่าพวกแสวงหาที่เกิด
วิธีช่วยคนตายก่อนอายุขัย(สัมภเวสี)
ถ้าญาติของเราตาย ตายด้วยอำนาจของสัมภเวสี
คือไม่สิ้นอายุ ฟ้าผ่าตาย สุนัขกัดตาย มดกัดตาย
ยุงกัดตาย คลอดบุตรตาย ถูกฆ่าตาย ถูกยิงตาย
รถชนตาย แต่ก็ไม่แน่นักนะบรรดาพวกนี้ถึงอายุขัยก็มี
แต่เผื่อเหนียวไว้ก่อน

สมมุติว่าเขาเป็นสัมภเวสี
พอตายไปแล้วไม่ต้องทำบุญมาก
ทำบุญให้ได้บุญชัดๆ หาอาหารชนิดที่ไม่มีบาป
เอาผ้าไตรมา ๑ ไตร เอาพระพุทธรูปมา ๑ องค์
นิมนต์พระมารับสังฆทานที่บ้าน ทำเงียบๆ
อย่าให้มีเหล้ายาปลาปิ้ง อย่าทุบแม้แต่ไข่สักหนึ่งฟอง
เมื่อทำบุญเสร็จ อุทิศส่วนกุศลให้เฉพาะคนที่ตาย
ไม่ให้ใครทั้งหมด

ถ้าทำอย่างนี้ละ ท่านพวกนี้จะมีความสุข
ได้รับผลบุญทันที มีความผ่องใส มีความอิ่มเอิบ
เมื่อเข้าถึงอายุขัยเมื่อใด
ก็เป็นอันว่าพวกนี้จะไปถึงด้านของสวรรค์ก่อน

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

ใส่ความเห็น