เก็บเงินไม่อยู่!! ทำอะไรก็ไม่รุ่ง!! แนะวิธีใช้หนี้กรรมเจ้ากรรมนายเวร ชีวิตจะดีขึ้น

ลองทำดู วิธีใช้หนี้กรรมเจ้ากรรมนายเวร หนี้สิน”ล้นพ้นตัว ทำยังไงเงินก็ใช้ไม่พอ หาได้มาก็มีเรื่องต้องจ่าย ทำบุญคนก็ไม่ขึ้น ทำดีกับใคร คนนั้นก็ไม่รู้บุญคุณ ยังพูดว่าเราลับหลัง (แชร์ 1 เท่ากับ ธรรมทาน)

ในความเชื่อของศาสนาพุทธ เรามีความเชื่อในเรื่องของชาติภพ เจ้ากรรมนายเวร เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติ และเกิดเป็นอะไรมาบ้าง เคยทำอะไรให้ใครไม่พอใจมาบ้างในชาติก่อน วันนี้เลยนำเสนอ วิธีการหนี้ เจ้ากรรมนายเวร

 

การแก้วิบากกรรม ภาวะกรรมหนี้สิน

เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมด จะได้เงินก็มีคนมาตัดหน้า ทำอะไรก็มีคนมาขวางเพราะเราอาจจะเคยโกหก หรือ เอาเปรียบใครมา เป็นวิบากกรรม

สิ่งที่ต้องเตรียม คือ เงินกงเต็ก 3-5 แพค
ทำเวลา หลัง 18.00 น. ให้หันหน้าทางทิศตะวันตก (เพราะเป็นเวลาประตูผีเปิด)

ตั้งนะโม 3 จบ

ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ ได้โปรดอัญเชิญเจ้าหนี้ เจ้ากรรม นายเวรของข้าพเจ้า ……(ชื่อ – สกุล)……

ให้มารับเงินกรรมเงินเวร ที่ติดค้างกันในชาติที่ผ่านก็ดี ในชาตินี้ก็ดี ไม่ว่าจะเป็น พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู จีน โปรดมาตั้งแถวรับเงิน สิ่งที่ลูกเคยติดค้างเอาไว้ สิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำไว้ ทั้งกู้หนี้ ขโมยทรัพย์ โปรดรับไว้ทันที อย่าขัดแข้งขัดขาการทำมาหากินของข้าพเจ้าในชาติภพนี้ด้วยเทอญ

 

ก่อไฟตรงหน้า แล้วเผาทีละใบ ระหว่างยื่น 1 ใบ ให้พูดว่า

“จงมารับไป มารับไป มารับไป ฉันคืนให้เธอแล้ว มาเอาไปให้หมด ติดค้างอะไรกันมา เอาไปให้หมด”พูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเผาแบ็งค์หมด
(อยากเห็นอะไรดีๆให้ญาติพี่น้องถ่ายรูปตอนเผาแบ็งค์ด้วย)

หลังจากหมด อย่าหันกลับไปมองเด็ดขาด ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงก่อน แล้วค่อยกลับไปเก็บทิ้ง

** หากระหว่างพิธี เกิดฝนตก แสดงว่า วิบากกรรมไม่ยอม ต้องไปทำใหม่ในอีก 7 วันข้างหน้า
ทำได้เรื่อยๆ เดือนละครั้ง/สองครั้ง แล้วการเงินจะดีขึ้น

ใส่ความเห็น