บทสวดมนต์ก่อนนอนฉบับย่อ แต่มีอานิสงส์มาก

แชร์เก็บไว้สวดมนต์ทุกคืน !! บทสวดมนต์ก่อนนอนฉบับย่อ แต่มีอานิสงส์มาก

หลังจากสวดบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามาก แนะนำบทสวดพุทธมนต์แบบย่อๆ แต่มีพลานุภาพ และมีอานิสงส์มาก สวดไม่เกิน 5 นาทีจบ ดังนี้…

นะโม 3 จบ

หัวใจ อิติปิโส ว่า

อิสะวาสุ

หัวใจพาหุง

พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ

หัวใจพระเจ้าสิบชาติ

เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว

หัวใจบารมี 30 ทัส

ทา สี เน ปะ วิ ขะ สะ อะ เม อุ

หัวใจพระอาการวัตตาสูตร

มุนินทะ วะทะนัมโพชะ คัพพะสัมภาวะ สุนทะรีปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะ ยะตัง มะนัง

หัวใจพระธารณะปริตร

ทิฏฐิลา ทัณฑิลา มันติลา โรคิลา ขะระรา ทุพพิลา เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา

หัวใจพระไตรปิฎก

จิเจรุนิ

หัวใจพระคาถาชินบัญชร

ชะ จะ ต ะ สะ สี สัง หะ โก ทะ กะ เก นิ กุ โส ปุ เถ เส เอ ชะ ระ ธะ ขะ อา ชิ วา อะ ชิ สะ อิ ตัง

คาถาบูชาพระพุทธเจ้า 16 พระองค์

นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ

สวดจบควรแผ่เมตตาด้วยทุกครั้งนะคะ

ใส่ความเห็น