เวลาขับรถบนถนน รถคันหน้าเบรคกระทันหัน แล้วเราชน…เราเป็นฝ่ายผิดหรือไม่?

เวลาเราขับรถไปแล้วบังเอิญว่า คันหน้ามันเบรคกระทันหันแล้วเราเบรคไม่ทัน เลยไม่ชนท้ายเค้า เราเป็นฝ่ายผิดหรือไม่

หลายคนคงเคยสงสัยกรณีขับรถชนท้ายรถคันอื่น ๆ รถคันหลังที่ชนจะต้องผิดและรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดตลอดไปหรือไม่โดย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 40 กำหนดไว้ว่า…..

ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถแต่ในบทบัญญัติ ไม่ได้กำหนดระยะที่ให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าใดผู้ขับขี่ต้องใช้วิจารณญาณเองว่าควรจะทิ้งระยะห่างเพียงใดจึงจะปลอดภัยโดยสามารถหยุดรถได้ทันท่วงทีที่รถคันหน้าหยุดดังนั้นโดยปกติการขับรถชนคันหน้าโดยไม่ระมัดระวังจึงถือว่าเป็นความผิดของคนขับรถคันหลังเสมอแต่ถ้าเป็นกรณีที่รถคันหน้าหยุดกะทันหันเนื่องจากมีรถวิ่งตัดหน้าหรือคนเดินตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดเป็นเหตุให้รถคันหลังชนท้ายคันหน้าและอาจชนกันเป็นทอด ๆ หลายคันกรณีเช่นนี้ผู้ที่ขับรถวิ่งตัดหน้าหรือคนเดินถนนที่ตัดหน้าถือว่าเป็นฝ่ายผิดและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของรถคันอื่นทุกคันเพราะเป็นต้นเหตุของภัยที่เกิดขึ้นส่วนรถคันที่หยุดกะทันหันรถคันที่ชนท้ายคันที่หยุดกะทันหันรวมทั้งรถที่ชนท้ายรถคันต่อ ๆกันไม่มีความผิด แต่ถ้าผู้ใดฝ่าฝืน ขับรถด้วยความประมาทไม่เว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้าแล้วก่อให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในทางผู้ฝ่าฝืนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายในทางแพ่งและทางอาญาฉะนั้นเพื่อป้อง กันไม่ให้เกิดความเสียหายผู้ขับรถทั้งคันที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังก็ควรจะขับด้วยความระมัดระวัง

 

ในเรื่องนี้ กฎหมายเค้าเขียนไว้ชัดเจน โดยใน พรบ จราจรทางบก มาตรา 40 วางหลักไว้ว่า……

“ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควร ในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัย ในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ”

จะเห็นได้ว่า กฎหมายวางหลักไว้แล้วว่าต้องหยุดรถให้ทัน ถ้าเราหยุดไม่ทัน ก็แปลว่าเราละเมิดต่อกฎหมาย ซึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหายให้รถที่โดนชน อธิบายง่ายๆ คือ เบรคไม่ทันแปลว่าประมาทไง

ดังนั้น จากกรณีข่าวฮ็อตโซเชียล จะอ้างว่า รถคันหน้าเบรคกระทันหันไม่ได้ รถที่ขับไปชนท้ายจึงมีความผิด ดังกฎหมายที่กล่าวมา

ขอบคุณเจ้าของภาพ FB สายตรงกฎหมาย

ใส่ความเห็น