หลายคนไม่เคยรู้ โหมดการใช้แอร์ต่างๆ บนรีโมทเปิดให้ถูกช่วยประหยัดไฟได้

วิธีการใช้รีโมทแอร์

วิธีการใช้รีโมทแอร์

การใช้แอร์อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะภายในบ้านหรือสถานที่ทำงาน การใช้แอร์อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการใช้พลังงานไปมากเกินไป ดังนั้น การใช้โหมดต่างๆบนรีโมทเปิดให้ถูกต้องจะช่วยประหยัดพลังงานได้ดังนี้

1.ใช้โหมด Auto: โหมดนี้จะช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมตามอุณหภูมิห้อง เมื่ออุณหภูมิห้องลดลงแล้วแอร์จะปิดตัวเองเพื่อประหยัดพลังงาน

2.ใช้โหมด Fan: โหมดนี้จะทำให้แอร์ทำงานเป็นพัดลมเพื่อระเหยอากาศออกจากห้อง โดยไม่ต้องใช้พลังงานในการทำความเย็น

3.ใช้โหมด Sleep: โหมดนี้จะช่วยประหยัดพลังงานโดยการปรับอุณหภูมิอย่างช้าๆ จนกว่าจะถึงเวลาที่เราตั้งไว้ โดยจะลดอุณหภูมิลงทีละ 1-2 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง

4.ปิดฟังก์ชั่นต่างๆที่ไม่จำเป็น: การปิดฟังก์ชั่นที่ไม่จำเป็น เช่น ฟังก์ชั่นไฟ LED หรือฟังก์ชั่นเสียง เป็นต้น จะช่วยลดการใช้พลังงานได้

5.รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องแอร์กับแผงผนังหรือวัสดุ

ใส่ความเห็น