การไฟฟ้า เผย สาเหตุที่ค่าไฟฟ้า สูงขึ้น

การไฟฟ้า เผยผลทดสอบแอร์ ยิ่งอากาศร้อน ยิ่งกินไฟมากขึ้น ร้อนขึ้น 6 องศาเซลเซียส หน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น 14%
🔥
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
– เปิดแอร์ 1 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า 0.69 หน่วย
– เปิดแอร์ 8 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า 5.52 หน่วย
– เปิดแอร์ 1 เดือน ใช้ไฟฟ้า 165.6 หน่วย
🔥
อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส
– เปิดแอร์ 1 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า 0.79 หน่วย
– เปิดแอร์ 8 ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้า 6.32 หน่วย
– เปิดแอร์ 1 เดือน ใช้ไฟฟ้า 189.6 หน่วย
สรุปร้อนขึ้น 6 องศาเซลเซียส หน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น 14%
📌หมายเหตุ :
– ผลการทดสอบด้วยเครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐานขนาด 12,000 BTU ตั้งค่าอุณหภูมิภายในห้องที่ 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกห้องที่ 35 องศาเซลเซียส และ 41 องศาเซลเซียส
– การคิดหน่วยการใช้ไฟฟ้ารายเดือนโดยสมมติให้เป็นการเปิดเครื่องปรับอากาศ 8 ชั่วโมง ต่อวัน นาน 30 วัน

ใส่ความเห็น