วิธีปลูกกล้วยกลับหัว ช่วยเพิ่มผลผลิตได้ 5 เท่า

ปลูกกล้วยกลับหัว

 

 

มาพบกับความรู้ เกี่ยวกับ การเกษตร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านผู้มากประสบการณ์  จะมาเผยเคล็ดลับ วิธีการ ปลูก ต้นกล้วยกลับหัว ที่ได้จากประสบการณ์ด้านการทำสวนกล้วย

ต้องขอขอบคุณ อ.ประสิทธิ์ กาญจนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ที่ได้ออกมา ออกมาให้ความรู้ กับ ประชาชน ที่เป็นเกษตรกร หรือ มีใจรักในอาชีพการเกษตร ได้รู้วิธีการ และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ต่อไปในอนาคต

ซึ่ง เป็นการใช้หน่อกล้วยเก่าที่มีการให้ลูกแล้ว ไปเป็นหน่อพันธุ์ในการขยายพันธุ์ปลูก โดยอาศัยน้ำเลี้ยงและจุลินทรีย์จากต้นเก่าประคับประคองต้นใหม่ที่จะแตกขึ้นมาจากตาในหน่อเดิม ทำให้ต้นที่เกิดใหม่ตั้งตัวได้เร็วและเจริญเติบโตดีขึ้น

ข้อดีสำหรับ การปลูกกล้วยกลับหัว ก็คือ

1 เป็นวิธีการปลูกที่เหมาะมากกับเกษตรกรที่ต้องการหน่อในปริมาณมากๆเพื่อการขยายพันธุ์นำไปปลูกต่อ หรือต้องการปลูกเพื่อขายเป็นหน่อพันธุ์

2 การปลูกแบบกลับหัว 1 หน่อจะได้หน่อที่แตกออกมามาก 5-8 หน่อ โดยใช้เวลา เพียงแค่ 20-25 วัน

3 หน่อที่แตกออกมาจากการปลูกกลับหัว สามารถนำไปปลูกได้ดีในพื้นที่โล่งแจ้ง มีลมพัดแรง เพราะต้นกล้วยที่เกิดจากหน่อปลูกแบบกลับหัวจะมีลักษณะต้นเตี้ย ไม่ต้านลม เจอพายุ ลมพัดแรง จึงไม่หักโค่นง่าย

วิธีการปลูกกล้วยกลับหัว

1 เริ่มจากเลือกหน่อกล้วยจากต้นแม่ที่พร้อมจะข ย า ยพั น ธุ์ เลือกหน่อที่ออกห่างจากลำต้นใหญ่เพื่อให้ได้ส่วนที่เป็นเหง้ากล้วยมากที่สุดเพราะว่าเหง้าเป็นส่วนสำคัญในการปลูกหน่อกล้วย เรียกว่าถ้าได้เหง้ามาครบกล้วยหน่อนั้นยังไงก็จะต้องปลูกขึ้นแน่นอน

 

 

2 หลังจากได้หน่อกล้วยแล้ว วัดจากโคนต้นขึ้นมาประมาณ 20 เซนติเมตร ทำการตัดเอาส่วนที่เกินทิ้งไป

 

3 ทำการขุดหลุดให้ใหญ่และลึกกว่าหน่อกล้วยเล็กน้อยและทำการฝังหน่อกล้วยลงไปในดินแบบที่เอาเหง้าชี้ขึ้นฟ้าและเอาโคนจิ้มลงดิน และกลบดินให้มิดต้นหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มตามทันที

 

 

4 หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ 20 ถึง 25 วัน จะมีหน่อกล้วยงอกขึ้นมาพ้นดิน ทำการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักและรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ หน่อกล้วยที่โผล่พ้นดินออกมาจะเจริญเติบโตอ ย่ า งรวดเร็ว หน่อที่แตกออกมาจะมีมากถึงประมาณ 3 ถึง 4 หน่อเลยทีเดียว

5 เมื่อกล้วยเริ่มโตให้เอาไม้ขนาดเท่าน้ำหัวแม่มือแ ท งขวางเข้ากลางลำต้นเพื่อให้เป็นการบังคับให้ต้นกล้วยไม่สูงและบังคับให้ต้นกล้วยออกลูกข้างต้น ซึ่งนี่เป็นวิธีบังคับให้ผลกล้วยออกกลางต้น

 

 

6 เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 6 เดือน กล้วยก็จะออกผลให้เก็บเกี่ยว ซึ่งเร็วกว่ากล้วยทั่วไปที่ต้องใช้เวลาถึง 8 เดือนเลยทีเดียว ผลผลิตที่ออกมาก็จะได้มากกว่าการปลูกแบบธรรมดาด้วย ถ้าเครือกล้วยมีขนาดใหญ่ก็ควรที่จะหาไม้ค้ำยันให้ต้นกล้วยด้วยเช่นกัน

 

หมายเหตุ : การปลูกต้นกล้วยกลับหัว เป็นวิธีการแกล้งต้นกล้วย เพราะ การปลูกต้นกล้วยกลับหัว ต้นกล้วย มันจะพยายามแทงยอดย้อนขึ้นมา เพื่อโผล่พ้นดินให้เร็วที่สุด ทำให้ต้นกล้วยเร่งการเจริญเติบโตในตัวมันเองซึ่ง วิธีนี้สามารถใช้ได้กับกล้วยทุกชนิด

เมื่อถึงระยะเวลาประมาณ 15 วัน รีบขึ้นมาอย่างน้อย 3-4 ต้นพร้อมกันเลย พอกล้วยขึ้นมาแล้ว มันจะหาวิธีรอด โดยการแตกหน่อเพิ่ม 2-3 หน่อ จากนั้นให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก รดน้ำตามปกติ โดยต้นกล้วยที่ได้จะมีความสูง ไม่เกิน 1.50 เมตร

และจะออกเครือเร็วกว่ากล้วยที่ปลูกด้วยการนำหน่อลงดิน ที่สำคัญขนาดของลูกจะใหญ่ขึ้น

ใส่ความเห็น