วิธีขอจดทะเบียนบ้านใหม่ 4 สิ่งที่ต้องเตรียมไว้เลย

 

ใครที่กำลังวางแผนจะสร้างบ้านก็คงจะศึกษาหาความรู้กัน ในหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน การสร้างบ้านในแต่ละห้องแต่ละจุดหรือผู้รับเหมาที่มีความรับผิดชอบทำงานดี อีกหนึ่งเรื่องที่คนสร้างบ้านจะต้องศึกษาก็คือ การเตรียมเอกสารการสร้างบ้านใหม่เพื่อขอจดทะเบียนบ้านเลยที่ใหม่

การเตรียมเอกสารการสร้างบ้านใหม่ พร้อมขอจดทะเบียนบ้านเลขที่ใหม่ ดังนี้

– ก่อนการสร้างบ้าน

ให้เตรียมเอกสารสำเนาโฉนดที่ดิน ที่จะสร้าง + สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาชน+แบบแปลนบ้าน+ผังบริเวณตำแหน่งบ้านบนที่ดิน ไปยื่นกับ อบต.หรือ เทศบาล

เพื่อพิจารณาระยะห่างจากถนนกับคำนวนขนาดพื้นที่บ้าน กรณีบ้านเกิน 150ตร.ม. แบบแปลนต้องมีวิศวะควบคุม หลังจากนี้อบต.เทศบาล จะออกใบอนุญ า ตก่อสร้างให้ ใบนี้สำคัญมากเอาไปติดต่อน้ำ-ไฟชั่ วคราวได้และต้องเอาไปใช้ที่อำเภอในวันจดทะ เ บี ย น บ้าน

 

 

 

– หากบ้านสร้างเสร็จแล้ว

ให้ถ่ายภาพบ้าน+ห้องน้ำ พร้อมเอกสารทั้งหมดในข้อ 1 เอาไปให้ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อตรวจสอบและจะออกใบเลขที่บ้านให้

– นำใบที่ได้จากผู้ใหญ่บ้าน + เอกสารทั้งหมดไปยื่นที่โรงพยาบาลตำบล เพื่อออกใบรับรองด้านสุขาภิบาล สุขอนามัยให้

– นำเอกสารทั้งหมดสำเนาโฉนด +สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาชน + ใบอนุญาตก่อสร้าง (ตัวจริง)+ใบจาก ผู้ใหญ่บ้าน+ใบจาก โรงพยาบาลตำบล+ภาพถ่ายบ้าน+ห้องน้ำไปที่อำเภอเพื่อยื่นขอทะเบียนบ้านเลขที่ใหม่

 

 

 

หากเอกสารครบ ไม่มีคิวรอ ไม่เกิน 15 นาทีเสร็จ ทุกขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1-4 ไม่มีค่ าใช้จ่ ายหวังว่าพอเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาข้อมูล (รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่) ทำให้ถูกขั้นตอนตั้งแต่แรก ไม่มีอะไรยุ่งยากดีกว่ามาตามแก้กันทีหลังนะ

 

 

ใส่ความเห็น