ออมเงิน แบบวิธี 50/30/20 ช่วยให้ชีวิตไม่ลำบาก การเงินดีขึ้น

สวัสดีครับ ทุกท่าน วันนี้เราจะพาทุกคน ไปเรียนรู้วิธีการออมเงินกับบทความวิธีออมเงินแบบ 50/30/20 ให้ชีวิตไม่ลำบากไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง สำหรับใครที่ไม่อยากจะมานั่งเครียด ทุกครั้งที่ใช้เงินบาทสุดท้ายในกระเป๋าสตางค์ กฎการออมเงิน 50/30/20 ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการรายได้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของสิ่งที่ จำเป็นในชีวิตและเป้าหมายในอนาคตในขณะเดียวกันก็มีเงินเหลือพอสำหรับใช้จ่ายให้กับความสุขของ ชีวิตการทำแผนออมเงินควรคำนวณจากรายรับที่แท้จริงของคุณซึ่งเป็นรายได้หลังตัดค่าใช้จ่าย เช่น การเสียภาษี และแบ่งเงินของคุณออกเป็นสัดส่วน ดังนี้

50% = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

20% = เงินออมและชำระหนี้

30% = ใช้กับสิ่งที่ต้องการ

แล้วก ฎการออมเงิน 50/30/20 มีวิธีการแบ่งเงินอย่ างไรมาดูวิธีแบ่งเงินในแต่ละสัดส่วน

อ ย่ างละเอียดกันเถอะ

50% = ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

อ้างอิงจากก ฎการออมเงิน 50/30/20 คุณควรแบ่งเงินครึ่งหนึ่งของรายรับไว้สำหรับใช้จ่ายกับส่วนที่

จำเป็นในชีวิตอะไรคือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น?

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น คือ สิ่งที่คุณไม่มีไม่ได้ และจำเป็นต้องจ่ายเช่น ค่าบ้านค่าอาหารค่าเดินทาง และ

ค่าสาธารณูปโภคอย่ าง ค่าน้ำและค่าไฟ หากคุณยังสับสนและไม่แน่ใจในการ แบ่งเงินในส่วน

ดังกล่าวลองดูตัวอย่ างดังต่อไปนี้

ตัวอย่ างค่าใช้จ่ายที่อาจจะทำให้คุณสับสนการชำระหนี้เจ้าหนี้มักจะกำหนดให้เราต้องชำระเงินจำนวน

หนึ่งในแต่ละเดือนดังนั้นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการชำระหนี้จึงนับเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วเราจะ

 

ใส่ความเห็น