ศาลสั่ง “ยิ่งลักษ์” ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม 3.5 หมื่นล้านบาท

ศาลสั่ง ‘ยิ่งลักษ์ ชินวัตร’ ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม 3.5 หมื่นล้านบาท

วันที่ 2 เมษายน 2564 ศาลปกครองกลางมีคำสั่ง ให้เพิกถอนคำสั่งของกระทรวงการคลังว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ที่ให้ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ชดใช้เงินจำนวนสินไหมจำนวน 35,000 ล้านบาท พร้อมทั้งให้เพิกถอนการยึดอายัดทรัพย์ของนางสาวยิ่งลักษณ์

ล่าสุด !! ศาลปกครองกลาง พิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุทุจริตโครงการรับจำนำข้าว 3.5 หมื่นล้านบาทดังกล่าว ชี้เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยศาลพิจารณาเห็นว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ได้ใช้ความระมัดระวังป้องกันระงับยับยั้งความเสียหายแล้ว และการทุจริตเกิดจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ไม่ใช่เกิดจากมติ ครม. และนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการกระทำทางละเมิด จนจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และมีคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง เพิกถอนคำสั่งประกาศต่างๆ ที่ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ เพื่อขายทอดตลาด

 

 

โดยระบุว่า..ความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ย่อมจะมีประสบการณ์และเล็งเห็น ถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น กระทบต่อระเบียบวินัยการเงินการคลังในขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่สามารถ ดำเนินการสั่งให้ระงับยับยั้งโครงการได้เพียงคนเดียว

โดยศาลเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งน.ส.ยิ่งลักษณ์เพียงคนเดียวไม่สามารถที่จะระงับยับยั้งโครงการ หรือให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยหลายหน่วยงาน และให้ระงับยับยั้งการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลอดนำเงินมาเป็นสินไหมทดแทนค่าเสียหายจากโครงการจำนำข้าว

 

ขอบคุณ ข้อมูลข่าวจากแหล่งข่าวออนไลน์

ใส่ความเห็น