ผลักดัน “ยาเลิกบุหรี่” เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ บริการเลิกบุหรี่ครบวผงจร ทุกสถานพยาบาล

ผลักดัน “ยาเลิกบุหรี่” เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ

 

ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) วันที่ 1 เม.ย. มีมติเห็นชอบผลักดันการให้บริการเลิกบุหรี่ครอบคลุมในประชาชนทุกสิทธิ พร้อมผลักดันยาช่วยเลิกบุหรี่เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้ประชาชนเข้าถึงยาเลิกบุหรี่ เพื่อเพิ่มโอกาสเลิกบุหรี่สำเร็จยิ่งขึ้น

 

 

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมต้องการให้สถานพยาบาลทุกแห่งมีการให้บริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจรและทั่วถึงทุกจังหวัด เพราะคนสูบบุหรี่มีอยู่ทุกจังหวัด

งนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความตั้งใจของผู้สูบที่มีความต้องการเลิกสูบ สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกจังหวัด

หรือขอรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร. 1600

ใส่ความเห็น