เริ่มโอนแล้ว เงินช่วยชาวนาไร่ละ 500 ไปกดเงินใช้ได้เลย

เงินช่วยชาวนาไร่ละ 500

 

เริ่มทยอยโอนเงินให้ชาวนาไร่ละ 500 บาท ตั้งแต่ 25 ก.พ.64 เป็นต้นไป

ไล่เรียงแต่ละวันกันไปตามพื้นที่ (ด้สูงสุดครัวเรือนละไ ม่เกิน 20 ไร่ สอบถามได้ที่ ธ.ก.ส.ใ กล้บ้าน

เริ่มทยอยโอนวันนี้เป็นต้นไปนะครับ

ไร่ละ 500 ไม่เกิน 20 ไร่ หรือ ไม่เกิน 10,000 ต่อครัวเรือน

อย่างไรถ้าสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ธกส. ใกล้บ้านท่าน

และหากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ใส่ความเห็น