เปิดลงทะเบียน ทบทวนสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ในปี 64

คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน ทบทวนสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ภายในปีนี้ เพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุด พร้อมปรับเกณฑ์รายได้ส่วนบุคคลพิจารณาแทนรายครัวเรือน

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ กระทรวงการคลังจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน เพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลผู้ถือบัตรคนจน โดยคาดว่าจะเริ่มหารือถึงเรื่องดังกล่าวได้ หลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะในช่วงเดือน มี.ค. 64

ซึ่งกลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาทบทวนใหม่ด้วย เช่น เคยได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแต่ปัจจุบันเป็นข้าราชการแล้ว ในกรณีนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ จะถูกตัดออก เพราะมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะกำหนดหลักเกณฑ์รวมถึงเงื่อนไขรับสิทธิใหม่ โดยจะดูเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเป็นหลักต่างจากที่ผ่านมาที่ดูเป็นรายได้ในแต่ละคน ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะนำมาพิจารณารายได้ครอบครัวนั้นยังไม่สรุป

 

ใส่ความเห็น