ลงทะเบียน เราชนะ 5 อย่าง ที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน

5 อย่าง ที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน เราชนะ

“เราชนะ” เปิดให้ “ลงทะเบียน” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.- 12 ก.พ. 64 สำหรับประชาชนที่จัดอยู่ใน กลุ่มที่ 3 คือเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ “คนละครึ่ง” หรือ “เราเที่ยวกัน” มาก่อน ไม่มีเคยมีชื่อในระบบ และไม่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง

ทริคสำคัญการเตรียมตัวลงทะเบียน “เราชนะ” 

ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการลงทะเบียนคือ 

1. ชื่อ นามสกุล ควรระบุให้ถูกต้อง ตรงตามบัตรประชาชน 

2. เลขบัตรประชาชน ควรเช็คให้ถูกต้อง ตรงตามบัตรประชาชน หากพิมผิดอาจทำให้เกิดข้อมูลคาดเคลื่อดและส่งผลต่อสิทธิได้ 

3. รหัสหลังบัตรประชาชน มีทั้งหมด 12 หลัก โดยมี 2 หลักแรกให้กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ส่วน 10 หลักสุดท้าย กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข

4. วันเดือนปีเกิด

5. เบอร์โทรศัพท์ จำกัดการลงทะเบียน 1 เบอร์ ต่อ1 คนเท่านั้น และใช้ในการยืนยัน OTP ที่จะส่งเข้ามาทางกล่องข้อความ 

ใส่ความเห็น