บัตรคนจน : เปิดเงื่อนไข-แบบฟอร์ม ลงทะเบียนรอบใหม่ ปี 64

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนรอบใหม่

  • เป็นบุคคลที่มีสัญญาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อไป
  • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  • รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจาณา
  • ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจาณาแต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล

  • เอกสารสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.fpo.go.th

 

 

  • เลือกเมนู “เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน”

  • เลือกเมนู “แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ”

  • เลือกเมนู “Download” ที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือ

 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มลงทะเบียน บัตรคนจน

  • หลังกรอกเอกสารเสร็จ สามารถนำไปยื่นด้วยตนเอง กับ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง, ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย

ใส่ความเห็น