ออมสิน ให้กู้รอบสอง 5 หมื่นบาท ยื่นผ่านมือถือ แอป Mymo ได้เลย ไม่ต้องค้ำประกัน

ธนาคารออมสิน เปิดให้ยืมเงิน ผ่านแอป Mymo

สมัครขอสินเชื่อ ออมสิน ผ่านมือถือ ด้วย แอป Mymo

      สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เริ่มแล้ว ออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนกู้ 5 หมื่นบาท ไม่ต้องค้ำประกัน รอบ 2 ผ่านแอพ MyMo ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมปรับเกณฑ์อนุมัติง่ายขึ้น

      ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น MyMo โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่าน >> ไทยเครดิตให้สินเชื่อ ยืมง่าย ไม่ต้องค้ำ พ่อค้าแม่ค้ากู้ได้เลย 2 แสนบาท

 

      โดยสามารถกู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรก

รายละเอียด สินเชื่อ

  • วงเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
  • หลักประกัน : ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
  • การชำระหนี้ : ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
  • อัตราดอกเบี้ย : 0.35% ต่อเดือน
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด**

      ซึ่งก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อดังกล่าวไปแล้ว ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน แต่เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจำนวนมากเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท ออมสินจึงชะลอเปิดลงทะเบียนไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ แต่หลังจากพิจารณาแล้วพบว่ามีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ทำให้ธนาคารมีวงเงินเหลืออยู่ ออมสินจึงได้เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่ออีกครั้ง

      โดย สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ผ่านการจัดสรรวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาท

อ่าน >> ธ.ออมสิน เตรียมเปิดตัว บัตรกดเงินสด คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน !!

 

การสมัครขอสินเชื่อ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านมือถือ แอป Mymo

  • แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขอสินเชื่อในรูปแบบ e-Slip (.jpg) ได้
  • การแจ้งผลการพิจารณา
  • ธนาคารแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS และ Notification บน Mobile Banking (MyMo) ภายใน 24 ชม. หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สามารถแชร์หน้านี้เพื่อเก็บไว้

หรือส่งต่อให้ผู้ที่ต้องการยืมเงิน , กู้เงินได้