บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “รับเงินเพิ่ม” มีผลทันทีเดือนสิงหาคม เท่าไหร่บ้าง?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “รับเงินเพิ่ม”

 

 

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ หรือ ครม. เศรษฐกิจ เห็นชอบเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 62 โดยใช้เงินประมาณ 316,000 ล้านบาท ซึ่งมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหนึ่งในแพ็กเกจที่รัฐบาลเข้าช่วยเหลือด้วย โดยใช้งบประมาณราว 20,000 ล้านบาท จากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายไหนจะได้เงินส่วนนี้บ้างเรามาเช็กกันเลย

-ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 5 ล้านคนทุกคน จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มคนละ 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน (เดือนส.ค.-ก.ย.) รวม 1,000 บาท

-ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือนเช่นกัน

-เงินเลี้ยงดูบุตรสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ได้รับเงินเดือนละ 300 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้จะต้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพื่อให้มีผลทันทีภายในเดือนสิงหาคม

ใส่ความเห็น