10 ส.ค.นี้ รักษาฟรี 9 โรงพยาบาล ใน กทม.

นพ.สมชาย จึงมีโชค ผอ.สำนักการแพทย์ แจ้งว่า กทม.โดยสำนักการแพทย์เตรียมจัดกิจกรรมตรวจ รั ก ษ า โ ร ค ทั่วไป และบริการ รั ก ษ า ในห้องฉุกเฉินให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ส.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม.ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.สิรินธร และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง.

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเพื่อถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 และเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆ

ที่มา ไทยรัฐ, ข่าวสด

 

ใส่ความเห็น