เช็กวันรับเงินบัตรคนจน เดือนมิถุนายน 2562 ได้ค่าอะไรบ้าง เงินเข้าวันไหน

เดือนมิถุนายน 2562 โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าบัญชีผู้มีรายได้น้อย วันไหนบ้าง เช็กข้อมูลกันก่อน

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

เป็นมาตรการต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน มาจนถึงเดือนมิถุนายน 2562 กันแล้ว แน่นอนว่าในเดือนนี้ก็ยังมีวงเงินอีกหลายส่วนที่จะทยอยจ่ายเข้าบัตรของผู้มีสิทธิ์ วันนี้เราจึงได้รวบรวมวันจ่ายเงินเข้าบัตรคนจน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 มาให้อัปเดตกัน

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2562
วงเงินเพิ่มสำหรับซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นคนละ 500 บาทต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 2 มิถุนายน 2562
เงินฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย 100 – 200 บาทต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : คนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 9 มิถุนายน 2562
เบี้ยผู้พิการ 200 บาทต่อเดือน (เริ่มแจกวันที่ 9 ของเดือน และไม่เกินในวันที่ 15 ของเดือน)
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562
ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาทต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 15 มิถุนายน 2562
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 50 – 100 บาทต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 18 มิถุนายน 2562
เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา : ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย
เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า : ไม่เกิน 230 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

ทั้งนี้ วันที่ดังกล่าวเป็นการเริ่มจ่ายงวดแรกเข้าบัตร และจะทยอยจ่ายหลังจากนั้นให้จนครบ ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละคนอาจได้รับเงินไม่พร้อมกัน โดยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 0345 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 17.30 น.

 

สำหรับวงเงินในบัตรสวัสดิการที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ มีดังนี้

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น