การยืนยันสิทธิ์การจองบ้านล้านหลัง ยื่นคำขอกู้กับธนาคารได้เมื่อไร มี 2 ช่วงด้วยกัน

การยืนยันสิทธิ์การจองบ้านล้านหลัง

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

 

โครงการบ้านล้านหลัง ใครกู้ได้บ้าง ?

ประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง สามารถเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังได้ โดยมีรายละเอียดคือ

– ทำงานประจำหรือประกอบอาชีพอิสระก็ได้

– อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

– ราคาบ้านไม่เกิน 1,000,000 บาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยว่า ธนาคารได้ประกาศให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ในกลุ่มที่ 2 จากผู้ยื่นจองสิทธิทั้งหมด 1.27 แสนล้านบาท ยื่นคำขอกู้กับธนาคารได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 28 มิ.ย. 62 จากที่ก่อนหน้านี้ เปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อกลุ่มแรก ยื่นคำขอกู้กับธนาคารไปแล้วตั้งแต่ 2 ม.ค. 62 ล่าสุด 27 ก.พ. มีประชาชนยื่นเอกสารขอกู้แล้ว 3,750 ราย วงเงิน 2,400 ล้านบาท ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 2,750 ราย วงเงินกู้ 1,680 ล้านบาท

 

การยืนยันสิทธิ์การจองบ้านล้านหลัง ยื่นคำขอกู้กับธนาคารได้เมื่อไร ?

ผู้ที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์การจองบ้านล้านหลังแล้ว สามารถตรวจสอบวันที่ยื่นเอกสารขอสินเชื่อได้จากเว็บไซต์ ghbank.co.th

โดยระยะเวลายื่นคำขอกู้กับธนาคาร แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 วันที่ 2 มกราคม 2562 – 29 มีนาคม 2562

ช่วงที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2562 – 28 มิถุนายน 2562

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอกู้

1. รหัสจองสิทธิที่ได้รับทาง SMS

2. เอกสารแสดงตัวตน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

3. เอกสารแสดงรายได้

– กรณีพนักงานประจำ เช่น ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง

– กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ แสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ และรูปถ่ายกิจการ เป็นต้น

4. เอกสารแสดงหลักประกัน หรือ ที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ

-กรณีซื้อบ้าน อาทิ สัญญาจะซื้อจะขายราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

– กรณีกู้เพื่อปลูกสร้าง แสดงใบอนุญาตปลูกสร้าง แบบแปลน ใบประมาณการปลูกสร้าง และสัญญาว่าจ้างก่อสร้างราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

หากยื่นเอกสารครบถ้วน ธนาคารจะพิจารณาวงเงินสินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้โดยคำนวณจากรายได้สุทธิของผู้กู้ รวมถึงราคาประเมินหลักประกันของที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ และราคาจะซื้อจะขายตามสัญญา จากนั้นจะรายงานผลการพิจารณาให้ผู้กู้ทราบต่อไป

 

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่มาจองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ธอส. จึงขยายระยะเวลาทำนิติกรรม จากเดิมที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ขยายเป็นจนกว่าธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ 50,000 ล้านบาท หรือภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมด้านเอกสารหลักฐานแสดงที่มาของรายได้เพื่อมาประกอบการยื่นกู้มากขึ้น

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2645-9000 ทุกวัน เวลา 08.30-19.00 น.

หรือ ghbank.co.th และ เฟซบุ๊ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

โครงการบ้านล้านหลัง มีที่ไหนบ้าง ?

สามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือปลูกบ้านบนที่ดินของตัวเอง หรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยได้ในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท

แต่หากไม่มีบ้านในใจ หรือไม่ทราบว่าจะหาบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทที่ไหน สามารถเข้าไปเลือกชมได้ในเว็บไซต์ ghbmillionhome.com โดยทรัพย์สินที่มีราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1 ล้านบาทที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งทรัพย์มือหนึ่ง ทรัพย์มือสอง ในทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ

โครงการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ

– โครงการรีเจ้นท์โฮม บางซ่อน กรุงเทพฯ โดยบริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
– โครงการรีเจ้นท์โฮม สุขุมวิท 81 กรุงเทพฯ โดยบริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
– โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 จ.ปทุมธานี โดยบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
– โครงการพลัม คอนโด พหลโยธิน 89 จ.ปทุมธานี โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
– โครงการเพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม เฟส 1-2 บางบัวทอง-เวสต์เกต จ.นนทบุรี โดยบริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด
– โครงการเฟื่องฟ้าวิลล่า โครงการ 17 จ.สมุทรปราการ โดยบริษัท ชลนภา จำกัด

โครงการในภูมิภาค อาทิ

– โครงการภายใต้บริษัท เค.ที.แลนด์ จำกัด จ.สมุทรสาคร
– โครงการริเวอร์ ทาวน์ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดย แอล.เอช.เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป
– โครงการวิว คอนโด อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วิว คอนโด 1
– โครงการ City link condo ถ.มิตรภาพ เฟส 1 จ.นครราชสีมา โดยบริษัท คลัง คาซ่า จำกัด
– โครงการพิมานมุรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เฟส 1 โดยอีสานพิมานกรุ๊ป
– โครงการภายใต้บ้านสวยกรุ๊ป จ.สุราษฎร์ธานี โดยบ้านสวยกรุ๊ป สุราษฎร์ธานี

 

สำหรับใครที่จองสิทธิ์เอาไว้ ก็อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองกันด้วยนะ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ ผ่านการอนุมัติหรือไม่

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น