วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2562 ทำยังไง เช็กก่อน…ที่ไหนว่างบ้าง

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2562

 

เช็กโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2562 ที่ไหนว่าง-ที่ไหนเต็ม อยากย้ายโรงพยาบาล ต้องทำยังไง เปลี่ยนได้ตั้งแต่วันไหน

 

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

 

สิทธิรักษาพยาบาลเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์สำคัญของประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนจะสามารถใช้สิทธิได้เมื่อเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ได้เลือกไว้ โดยในแต่ละปีประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ประกันตนแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ได้ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับรักษาของแต่ละคน แต่จะเปลี่ยนได้ปีละครั้งเท่านั้น เพราะฉะนั้น หากใครมีแผนที่จะย้ายโรงพยาบาลประกันสังคม 2562 รีบมาเช็กเงื่อนไขต่าง ๆ กันก่อน

 

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2562 ได้เมื่อไหร่ ?

การเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2562 นั้น สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนแจ้งเปลี่ยนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่มีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานประจำ หรือพิสูจน์ทราบว่าผู้ประกันตนไม่ได้มีการเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง ให้สามารถยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ

 

 

โรงพยาบาลประกันสังคม 2562 ที่ไหนว่าง ที่ไหนเต็ม

สถานพยาบาลต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม ในปี 2562 มีทั้งหมด 237 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น โรงพยาบาลรัฐบาล 159 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน 78 แห่ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง จะมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิไว้ เพื่อไม่ให้ล้นขีดความสามารถที่รองรับได้ โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่ว่างให้ผู้ประกันสามารถแจ้งใช้สิทธิได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561)

 

 

วิธีการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

สำหรับวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2562 สามารถทำได้ด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่

1. ยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศไทย

2. ทำรายการผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

3. ทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect

โดยทุกครั้งของการเปลี่ยนโรงพยาบาล สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ทางประกันสังคมจะแจ้งผลผ่านนายจ้าง ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับการแจ้งผลเป็นหนังสือและ SMS

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนยังสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมได้จากนายจ้าง, เว็บไซต์ประกันสังคม และสายด่วน 1506 พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม, แอปพลิเคชัน SSO Connect, สายด่วน 1506, สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ และเครื่อง Smart kiosk ของกระทรวงมหาดไทย

– เช็กสิทธิประกันสังคมของตัวเองผ่านเว็บไซต์ วิธีง่าย ๆ ที่ผู้ประกันตนควรรู้

การใช้สิทธิโรงพยาบาลประกันสังคม

 

 

 

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

ผู้ประกันตนสามารถรับสิทธิรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่เลือก โดยหากเป็นคนไทย เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ แต่หากเป็นคนต่างด้าว จะต้องแสดงบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติ หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ออกโดยส่วนราชการ หรือแสดงบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทาง (Passport)

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน และกรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนแล้ว จะยังสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ

ใครที่ต้องการจะย้ายโรงพยาบาลประกันสังคม 2562 ก็รีบเช็กโรงพยาบาลที่ยังว่างอยู่ และดำเนินการตามขั้นตอนที่เราแนะนำได้เลย ก่อนที่โรงพยาบาลหลายแห่งจะเต็มก่อน

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น