เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จาก 400 เป็น 600 บาทต่อคน เริ่มจ่าย 31 ม.ค. 62

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จาก 400 เป็น 600 บาทต่อคน

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

8 ม.ค. 2562 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึง การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคม จากเดิมที่เคยจ่าย 400 บาท เป็น 600 บาท ว่า

“เดิมที สปส. จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จำนวน 400 บาท ต่อเดือนต่อคน หลังจากวันที่ 31 ม.ค. 62 สปส.จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ทุกเดือน ในอัตราปรับใหม่ให้กับผู้ประกันตนจาก 400 เป็น 600 บาท โดยจะจ่ายย้อนหลังให้จนถึงเดือน ม.ค. 2561 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

สำหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการเกิดน้อย โดยบุตรของผู้ประกันตนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ จำนวน 3 คน จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 600 บาทต่อคน ในวันที่ 31 ม.ค. 62 สปส.จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนย้อนหลังไปจนถึงเดือน ม.ค. 61 จำนวนเดือนละ 200 บาท รวม 12 เดือน เป็นจำนวน 2,400 บาท บวกกับของเดือน ม.ค. 62 อีก 600 บาท มีเด็กที่ได้รับสิทธิจำนวน 1.3 ล้านคน

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า “ประกันสังคมต้องจ่ายเงินในส่วนนี้เป็นเงิน 2.6 พันล้านบาท โดยบุตรของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องและอยู่ในระบบประกันสังคมก็จะได้รับสิทธิเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเหมือนคนไทยด้วย”

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น