เช็กวิธีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเพิ่มเติม เริ่มแจกเมื่อไหร่ รับได้ที่ไหนบ้าง

วิธีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเพิ่มเติม

 

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรานะจ๊ะ

เพิ่มเพื่อน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเพิ่มเติม กำหนดวันรับบัตรแล้ว ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านคุณสมบัติ รีบเช็กเลยจะไปรับบัตรได้ที่ไหน วันที่เท่าไหร่บ้าง

ล่าสุด !! กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดวันรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาแล้ว

บัตรคนจน รอบเพิ่มเติม รับได้ที่ไหน เมื่อไหร่

สำหรับการรับบัตรคนจน ให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีรายชื่อประกาศ เดินทางไปรับบัตรฯ ตามวันและสถานที่ ดังนี้

วันที่ 21 – 28 ธันวาคม 2561 รับบัตรจากทีมไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน (จะมีการแจ้งจุดรับบัตรให้ทราบอีกครั้ง)
สามารถเริ่มใช้สิทธิในบัตรฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 รับบัตรจากทีมไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน (จะมีการแจ้งจุดรับบัตรให้ทราบอีกครั้ง)
สามารถเริ่มใช้สิทธิในบัตรฯ ได้หลังจากรับบัตรฯ ไปแล้ว 2 วันทำการ

วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 รับบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ลงทะเบียนไว้

**สามารถเริ่มใช้สิทธิในบัตรฯ ได้หลังจากรับบัตรฯ ไปแล้ว 2 วันทำการ

ทั้งนี้ ผู้มีรายได้น้อยสามารถเลือกไปรับบัตรในช่วงไหนก็ได้ แต่หากพ้นระยะเวลาข้างต้นไปแล้ว จะต้องไปรับบัตรที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในจังหวัดที่ผู้มีสิทธิได้ลงทะเบียนไว้ และจะเริ่มใช้บัตรได้หลังจากรับไปแล้ว 2 วันทำการ

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีชื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ และได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้ว ทางกรมบัญชีกลางจะตรวจสอบและประกาศรายชื่ออีกครั้ง พร้อมกับนัดวันรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในภายหลัง

ขั้นตอนและเอกสารในการรับบัตรคนจน

วิธีการรับบัตรคนจนนั้น ผู้มีสิทธิสามารถเดินทางมารับบัตรฯ ด้วยเอง โดยเตรียมเพียงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบัตรฯ

อย่างไรก็ดี หากไม่สะดวกมารับด้วยตัวเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยจะต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิ
– บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ
– หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจที่ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

สำหรับผู้ที่มารับบัตรฯ ทุกกรณีจะต้องลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันด้วย

 

* วิธีกดเงินสด บัตรคนจน

 

ใครที่รู้ตัวว่ามีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเพิ่มเติม ครั้งนี้แล้ว ก็อย่าลืมเช็กวันและสถานที่ข้างต้น แล้วเดินทางไปรับบัตรฯ กันได้เลย

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรานะจ๊ะ

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น