อนุมัติแล้ว ! ธอส. ปล่อย โครงการบ้านล้านหลัง ผ่อน 3,800 บาท เปิดจอง ธันวาคม นี้

โครงการบ้านล้านหลัง ผ่อน 3,800 บาท

24 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทาง ธอส. ได้มีการประชุมเพื่อผลักดันโครงการบ้านล้านหลัง สินเชื่อบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย นำทีมโดย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์

ซึ่งก็มีมติการอนุมติโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ก้อน ดังนี้

1. สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance)

– วงเงิน 10,000 ล้านบาท

– ให้กู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

– ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

– วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย ไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ

– กรณีสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท จะมีอัตราดอกเบี้ย MLR – 1.25% ต่อปี

– กรณีก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายเกิน 1 ล้านบาท จะมีอัตราดอกเบี้ย MLR – 0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 6.25% ต่อปี)

2. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance)

– วงเงิน 50,000 ล้านบาท

– ให้กู้สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงาน ผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว หรือกลุ่มผู้สูงอายุ

– วัตถุประสงค์เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย

– ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของ กลุ่มสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย มีรายละเอียดดังนี้

2.1 กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน

– กลุ่มนี้อยู่ในกรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท

– อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 5 คงที่ 3.00% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน

– กรณีสวัสดิการ MRR – 1% ต่อปี

– กรณีรายย่อย MRR – 0.75%

– กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี)

– กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีแรก เริ่มต้น 3,800 บาท ยกเว้นค่าธรรมเนียม การยื่นกู้ ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

– หากเอกสารแสดงรายได้เพื่อคำนวณความสามารถในการกู้ไม่เพียงพอต่อเงินงวดผ่อนชำระรายเดือน ให้นำหลักฐานการชำระค่าเช่า หรือผ่อนชำระเงินดาวน์ไม่น้อยกว่า 12 เดือนมาประกอบการพิจารณา

– หรือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน โดยออมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน

2.2 กรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน

– กลุ่มนี้อยู่ในกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท

– อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1- ปีที่ 3 คงที่ 3.00% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้

– กรณีสวัสดิการ MRR – 1% ต่อปี

– กรณีรายย่อย MRR – 0.50%

– กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก อัตราดอกเบี้ย MRR ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อน 3 ปีแรก

– เริ่มต้นเพียง 3,800 บาท เช่นกัน

ทั้งนี้ ทาง ธอส. จะเปิดให้จองบ้านในโครงการภายในเดือนธันวาคม 2561 ติดต่อยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562

หากมีความเปลี่ยนแปลงหรือความคืบหน้าใดๆ ในบ้าน จะรีบนำมาบอกเพื่อนๆ กันนะครับ ^_^

ที่มา : thairath

ใส่ความเห็น