พระคาถาเมตตามหานิยม !! “คาถาเจ้านายเมตตา เพื่อนร่วมงานรักใคร่”

 

พระคาถาเมตตามหานิยม !! “คาถาเจ้านายเมตตา เพื่อนร่วมงานรักใคร่” แค่สวดวันละ 3 จบสั้นๆ ก่อนออกจากบ้าน ชีวิตงานปังแน่!!

อยากให้เจอแต่เรื่องดีๆ ทั้งเรื่องความรักความไว้ใจ เชื่อใจ ทั้งจากคนรักหรือเจ้านายของเรา วันนี้เรามีคาถา ปิโย ที่ว่ากันด้วยเรื่องของเมตตา ซึ่งเป็นคาถาอุปถัมภ์ ให้เจ้านายและเพื่อนร่วมงานเมตตารักใคร่ เอ็นดู ผู้ร่วมงาน ลูกค้า เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเรา เอามาสำหรับมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะ

ให้สวดท่องภาวนา ๓ จบ ก่อนออกจากบ้าน แล้วเจ้านายจะเมตตา แต่ต้องพึงระวังรักษาศีลให้ดีและปฏิบัติตนตามหลักการสร้างเสน่ห์และเมตตาให้ดีก่อนเป็นพื้นฐาน

“ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสะวาสุ”

แต่อย่างไรก็ตาม การท่องคาถาเป็นเพียงการทำให้จิตสงบและมีสมาธิ ดังคำที่ว่า “สติมาปัญญาเกิด” จะคิดจะทำการใดก็จะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน และที่สำคัญเมื่อท่องภาวนาคาถาต่างๆ นี้แล้วก็ต้องปฏิบัติตัวเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ขยันตั้งใจทำงานชีวิตก็จะรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาสมใจหวังค่ะ

ใส่ความเห็น