รีบเลย ! ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ กู้ได้ทุกอาชีพ วงเงินถึง 200,000 บาท

ตอนนี้ทาง ธ.ก.ส. นั้นได้ปล่อยสินเชื่อ โดยไม่มีการระบุรายได้ขั่นตำมาเป็นข้อกำหนดแต่อย่างใด ซึ่งเราสามารถกู้ได้ถึวง 200000 บาท

ประกอบอาชีพอิสระ ธ.ก.ส. ก็เข้าใจความจำเป็นในการใช้เงิน ให้กู้กับ สินเชื่อ 108 อาชีพ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง จะรับจ้าง ประกอบกิจการส่วนตัวก็กู้ได้ โดยวงเงินและอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะเป็นผู้กำหนด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ประกอบอาชีพอิสระ ธ.ก.ส.ก็เข้าใจความจำเป็นในการใช้เงิน ให้กู้กับ สินเชื่อ 108 อาชีพ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง จะรับจ้าง ประกอบกิจการส่วนตัวก็กู้ได้ โดยวงเงินและอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะเป็นผู้กำหนด

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร จะต้องเป็นสัญชาติไทย ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป เพียงนำเอกสารประกอบการสมัครมาสมัครได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางด้านล่าง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อ 108 อาชีพ – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน : ธ.ก.ส. (BAAC)
ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเพื่อการลงทุน, สินเชื่อเอนกประสงค์
วัตถุประสงค์ : เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพอิสระ
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : ตามระเบียบของธนาคาร
วงเงินกู้ : ตามระเบียบของธนาคาร
ระยะเวลาการกู้ : (ตามระเบียบของธนาคาร)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน : ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน : สินเชื่อเอนกประสงค์แบบไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ : ตามระเบียบของธนาคาร

ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด : ตามระเบียบของธนาคาร

เงื่อนไขและเอกสารการสมัคร : คุณสมบัติผู้กู้
สัญชาติไทย : อายุ 20 ปีขึ้นไป ประกอบกิจการส่วนตัว / อาชีพรับจ้าง ทำงานประจำ เอกสารประกอบการขอกู้ สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน (ถ้ามี)ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสมุดบัญชี เงินฝากที่แสดงการโอน (ฉบับจริง)
กรณีเจ้าของกิจการ ต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษี

อายุผู้สมัคร : 20 ปีขึ้นไป
รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ
เอกสารทางด้านหลักประกัน : (ตามระเบียบของธนาคาร)

 

วิธีการสมัคร สามารถสมัคร “สินเชื่อ 108 อาชีพ” ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา หรือ โทรติดต่อสอบถาม 02-555-0555

 

 

ใส่ความเห็น