10 ประเทศเศรษฐี ! ที่มี “ทองคำ” มากที่สุดในโลก

10 ประเทศที่มีทองมากที่สุดในโลก หลายประเทศเก็บทองไว้ในทุนสำรองระหว่างประเทศหลายพันตัน ฟาก “รัสเซีย” ซุ่มเงียบ เร่งตุนทองไว้เพียบ !

เว็บไซต์ Money2know ได้ทำการสำรวจประเทศที่มีทองคำมากที่สุดในโลก โดยจากสถิติ ณ สิ้นปี 2560 พบว่า ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่มีการถือครองทองคำในทุนสำรองระหว่างประเทศมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย

1. สหรัฐอเมริกา ถือครองทองคำ 8,133 ตัน

2. เยอรมนี ถือครองทองคำ 3,337 ตัน

3. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ถือครองทองคำ 2,184 ตัน

4. อิตาลี ถือครองทองคำ 2,452 ตัน

5. ฝรั่งเศส ถือครองทองคำ 2,436 ตัน

6. จีน ถือครองทองคำ 1,842 ตัน

7. รัสเซีย ถือครองทองคำ 1,828 ตัน

8. สวิตเซอร์แลนด์ ถือครองทองคำ 1,040 ตัน

9. ญี่ปุ่น ถือครองทองคำ 765 ตัน

10. เนเธอร์แลนด์ ถือครองทองคำ 612 ตัน

อย่างไรก็ตาม น่าสนใจว่าในระหว่างปี 2558-2560 รัสเซีย เป็นประเทศที่กักตุนทองมากถึง 631 ตัน หรือราว 1 ใน 3 ของโลก รวมทั้งยังพบเช่นกันว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2540-2560) รัสเซียเร่งเก็บสะสมทองมากกว่า 1,100 ตัน แซงหน้าจีนที่ในช่วงเดียวกันเก็บตุนทองไว้ประมาณ 775 ตัน

อีกทั้งนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 – มกราคม 2561 เป็นช่วงที่รัสเซียเก็บสะสมทองเป็นจำนวนมากถึง 25 ล้านออนซ์ หรือ 778 ตัน โดยเฉพาะในเดือนมกราคม 2561 ที่มีการเก็บทองเพิ่มขึ้น 600,000 ออนซ์ หรือ 18.66 ตัน ทำให้สถิติการถือครองทองคำของรัสเซียในเดือนมกราคม 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 1,857 ตัน จึงเบียดจีนขึ้นเป็นอันดับ 6 ของประเทศที่มีทองคำมากที่สุดในโลก และส่งผลให้ฐานะทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซีย ในเดือนมกราคม 2561 เพิ่มเป็น 447,735 ล้านดอลลาร์ จาก 432,742 ล้านดอลลาร์ ในเดือนธันวาคม 2560 ตามมูลค่าทองคำที่มีทั้งหมด 80,400 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นสัดส่วน 17.95% ของทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งหมด

ด้านความเคลื่อนไหวราคาทองล่าสุด อยู่ที่ระดับ 1,329 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ปรับเพิ่มขึ้น 2% นับจากต้นปี 2561 ส่วนราคาทองเฉลี่ยนับตั้งแต่ปี 2546 จนถึงช่วงต้นปีนี้ ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 9.9% โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นถึง 13 ปี และมีเพียง 3 ปีเท่านั้น ที่ราคาทองปรับลดลง

 

ใส่ความเห็น